iStock

dinHMS

dinHMS er Norges ledende bedriftshelsetjeneste innen Horeca og har også en rekke andre kunder i de fleste bransjer. dinHMS har alle de store hotellkjedene som kunder i tillegg til en rekke kunder innen restaurant og også andre kunder i alt fra avfallshåntering og industri, til håndverkere og offentlige og merkantile virksomheter. dinHMS eies av Arsana, Bedriftshelse1, Follo BHT og Medco BHT som alle er regionenes største uavhengige BHT-er.
Fotograf : iStock
SPESIALITETER
  • Allmennmedisin
  • Arbeidsmedisin
ARBEIDSSTED
Hoved arbeidssted
Dronning Eufemias Gate 16
0191 OSLO Se kart