Den norske legeforening

(Foto: Legenes hus)

Om oss

Legeforeningen er en komplett profesjonsforening for alle leger - hele livet. Foreningen tar et helhetsansvar og bidrar til en bedre helsetjeneste ved å jobbe med alle rammebetingelsene for utøvelse av legeyrket. Dette innebærer arbeid med faglige, sosiale og økonomiske interesser, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og arbeid med helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen har om lag 37 000 medlemmer. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat med 180 ansatte som ledes av generalsekretær. Sekretariatet holder til i nyrenoverte lokaler sentralt i Oslo sentrum. Les mer om oss på www.legeforeningen.no
(Foto: Legenes hus)

Legenes hus

13. oktober 2020 åpnet dørene til et totalrenovert Legenes hus. 

– Det siste året har huset gjennomgått en totalrenovering for å bli et Legenes hus for fremtiden, forteller generalsekretær Geir Riise
(Foto: Kantinen, Legenes hus)

Arbeidssted
Legenes hus
Christiania Torv 5,
0158 OSLO
Se kart