Toralv Martin Brekke

Jobb i Bømlo kommune

Bømlo er ein landfast øykommune med nær 12.000 innbyggjarar, sentralt plassert mellom Bergen og Stavanger. Bømlo har eit nyskapande næringsliv med høgteknologiske miljø, stor havbruksnæring og godt utbygde handels- og servicenæringar. Det er moderne oppvekstbygg i alle lokalsentra våre. Me har to vidaregåande skular og ein folkehøgskule. Her kan du leve det gode liv heile livet – med mangfaldige kultur-, fritids- og friluftstilbod!
Bømlo kommune har eit flateinnhald på 247 km2, fordelt på ikkje mindre enn tusen øyar. Kommunesenteret ligg på Svortland. Kommunen har fleire delsentra - Moster, Langevåg, Finnås og Rubbe­stad­neset.  Kommunen er knytt til fastlandet via bruer og undersjøisk tunell (Trekantsam­bandet). Kommunen har ferje mellom Langevåg på Søre Bømlo og Buavåg i Sveio kommune. 

Helse- og omsorgstenestene våre held høg kvalitet.
Det syner nasjonale undersøkingar. Det er fire legekontor. I kommunesenteret Svortland ligg Bremnes legesenter med 5 legar og turnuslege, og Kystlegane med 5 legar. Moster legekontor har 2 legar og Bømlo legekontor på Langevåg har 1 lege.  Legevakta er interkommunal og lokalisert i moderne lokale i eige bygg ved Stord sjukehus. Legevakta er bemanna med sjukepleiar heile døgeret, og har tilstedevakt for lege frå kl. 15 til kl. 08 på kvardagar og heile døgeret på helg- og høgtidsdagar. Kommunen har tre sjukeheimar med i alt 100 institusjonsplassar og  115 omsorgsbustader. Våre over 1000 tilsette jobbar etter verdiane tryggleik, respekt og utvikling - TRU.

Velkomen til «Driftige folk i vakker natur!»
(Foto: Finn Bakke)
Fastlegane i Bømlo kommune

Ny i fastlegeyrket?

  • Som fastlege får du møta folk i alle aldrar, frå alle samfunnslag og fasar av livet.
  • I mindre byar og tettstader får fastlegen eit unikt høve til å følgje opp pasientane tettare over tid. 
  • Du jobbar sjølvstendig, er din eigen sjef og får gode økonomisk vilkår med regulerte arbeidstider.
  • Yrket er variert, både gjennom utfordringar og høgdepunkter
  • Faget er stort, allsidig og spennande!
(Foto: Simon Knutsson Sortland )
Leve og la leve
Ny i Bømlo?
(Foto: Simon Knutsson Sortland )
https://youtu.be/v2dNmHDCO6w
Spesialiteter
  • Allmennmedisin
  • Samfunnsmedisin
Arbeidssted
Bremnes legesenter
Leirdalen 25
5430 BREMNES
Se kart
Moster legekontor
Mostravegen 561
5440 Mosterhamn
Se kart
Bømlo legekontor

5443 Bømlo