Aleris.no
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og medisinske tjenester.
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? 
Vi bidrar til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet.

Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus og medisinske sentre. Vi har som mål bidra til en bedre helsetjeneste for den enkelte pasient og for samfunnet. Våre pasienter skal oppleve medisinsk kvalitet og service utover det de forventer. Det krever at vi må jobbe smartere - og sikre pasientforløp tilrettelagt for hver enkelt pasient så vel som for en helsetjeneste med kapasitetsutfordringer. I Norge omsetter Aleris totalt for ca. 1,2 milliarder kroner. Vi har nærmere 800 medarbeidere ved 13 avdelinger spredt over hele Norge. 

Bli med å forme morgendagens helsetjeneste!
(Foto: aleris.no)

Bli en del av Aleris du også!

Som lege hos oss får du mye tid med pasienten og lite tid går bort til administrative oppgaver. Hos Aleris får du som lege et velfungerende støtteapparat rundt deg – og får dermed de beste forutsetninger for å sette pasientene og faget i fokus. Vi kan tilby varierte arbeidsdager i et bredt fagmiljø, effektiv drift og logistikk, og ikke minst et godt og trivelig arbeidsmiljø.
(Foto: aleris.no)

Spesialiteter
 • Allmennmedisin
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Nyresykdommer
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Revmatologi
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Urologi
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer
 • Karkirurgi
 • Indremedisin
 • Generell kirurgi
 • Lungesykdommer
 • Psykiatri
Arbeidssted
Aleris