Aleris.no
Aleris er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og røntgentjenester.
Vi bidrar til en bedre helsetjeneste. For den enkelte pasient og for samfunnet.

Virksomheten dekker de fleste medisinske fagområder - og vårt mål er å tilby helhetlige pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på vegne av det offentlige og til private pasienter. I Norge omsetter Aleris totalt for ca. 1,6 milliarder kroner og har over 1000 medarbeidere ved 14 sykehus og 13 røntgenavdelinger spredt over hele Norge.
(Foto: aleris.no)
Spesialiteter
 • Allmennmedisin
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Nyresykdommer
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Revmatologi
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Urologi
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer
 • Karkirurgi
 • Indremedisin
 • Generell kirurgi
Arbeidssted
Aleris