Åfjord kommune

Åfjord kommunes visjon er Glød, Glede og Utvikling. Vi har lyktes med å skape et kompakt og estetisk kommunesenter på Årnes, med urbane kvaliteter og gode servicetilbud. Kommunen har mye flott natur, fra hav til fjell. Vi er om lag 3 300 innbyggere som bor cirka åtte mil fra Trondheim. Vi har et levende kulturliv, videregående skole, full barnehagedekning og innbyggere som «drar sammen». Et sterkt næringsliv gjør kommunen godt rustet for vekst.
Legetjenesten har fire fastlegehjemler og en turnuslege i gruppepraksis. Tjenesten er stabil, har svært god faglig kvalitet og erfarne kollegaer med veiledningsmulighet. Kommunen stiller lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd. Åfjord og Roan legetjeneste deltar i interkommunal legevakt for Fosen legevaktsenter. Det skjer i samarbeid med Ørland og Bjugn kommuner, for tiden 12-delt vakt.
Fotograf : åfjord kommune
https://youtu.be/MrD-U8NMm-s
ARBEIDSSTED
Åfjord og Roan Legekontor
Åfjord kommune
7170 ÅFJORD Se kart