• Klikk på ”For annonsører → Logg inn” øverst til venstre på siden.
  - Logge inn med eksisterende brukernavn og passord, eller registrer deg som ny bruker. Ta kontakt med oss på annonser@legeforeningen.no ved uklarheter
   
 • Velg ”Bestill annonse” i menylinjen som ligger under logoen oppe på siden.
   
 • Du får nå opp muligheten til å velge format for annonsen.
   
 • Fyll inn aktuelle felter. Kategori, spesialitet og søknadsfrist må fylles ut på alle annonser, NR. id. nr. er kun obligatorisk på LIS-stillinger.
  Resten av feltene er valgfrie, men annonsen vil bli lettere å søke frem på nett dersom man legger inn informasjon på flere felter.
   
 • Velg publiseringsdato for nettannonsen. (Dagens dato er forhåndsvalgt)
   
 • Klikk ”Gå videre” nederst på siden, dette lagrer også informasjonen du har skrevet inn.
   
 • I høyre marg ser du en navigasjonssti. Denne forteller deg hvor du er i bestillingsprosessen, og kan også benyttes til å navigere mellom de forskjellige stegene i bestillingen.
   
 • Ved neste steg skal du jobbe med selve nettannonsen. På høyre side vil det automatisk fylles ut en del annonsedata fra forrige steg. Fyll inn tittel, undertittel og annonseteksten. Sjekk også at allerede innlagte annonsedata er korrekt.
  - Dersom du skal lime inn tekst fra et annet program er det viktig at det er ren tekst.
   
 • Klikk ”Gå videre” nederst på siden, dette lagrer også informasjonen du har skrevet inn.
   
 • Klikk på ”Last opp annonse” og velg fargeformat dersom du har en ferdig produsert annonse i pdf. Du vil nå få muligheten til å velge ”Bla gjennom” for å søke frem den ferdige annonsen på din maskin.
  Klikk ”Oppdater forhåndsvisning” for å se hvordan annonsen ser ut.
   
 • Du kan også lage papirannonsen selv på Legejobber.no. Klikk på ”Velg annonsemal” og finn den malen du vil bruke. Annonsedata fra første steg vil nå legges inn automatisk, men du vil også ha mulighet til å redigere manuelt her.
   
 • Vær spesielt nøye på at all tekst får plass i papirannonsen. Les igjennom alle tekster, og korriger i feltene nedenfor forhåndsvisningen hvis nødvendig. Klikk ”Endre og forhåndsvis” for å få med rettelser som er utført. Når du er fornøyd og alle tekster er korrekturlest, velger du hvilke utgave du ønsker annonsen publisert i.
   
 • Dersom du trenger en ny mal kan du kontakte Tidsskriftet på e-post annonser@legeforeningen.no eller telefon 417 01 060.
   
 • Klikk ”Gå videre” nederst på siden, dette lagrer også informasjonen du har skrevet inn.
   
 • Du er nå kommet til oppsummeringssiden. Her ser du beskrivelse av ordren du har valgt, og du kan velge eventuelle tillegg.
   
 • Fyll inn fakturareferanse og sjekk at fakturaadressen stemmer.
   
 • Nederst på siden ligger både trykkannonsen og nettannonsen slik at du kan se over dem før du sender bestillingen ved å klikke på knappen ”Send bestilling”.
   

All informasjon du legger inn i annonsedata er tilgjengelig til neste gang du skal bestille en annonse.