Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er organisert i Medisinsk Divisjon. Vi har et av Norges største opptaksområder med 1/10 av landets befolkning. 

Legegruppen på avdelingen består av 21 overleger, hvorav 3 er professor ved Universitetet i Oslo, og vi har 8,5 fast ansatte LIS. Vi skal nå utvide overlegegruppen vår, og ønsker å ansette 2 nye overleger i fast stilling. I tillegg ønsker vi å ansette 2 overleger i vikariat med mulighet for forlengelse for å erstatte leger som er i ulike permisjoner. Ved internt opprykk kan det bli flere ledige overlegestillinger både som fast stilling eller som vikariat i 100 %.

For å møte våre pasienters behov på best mulig måte og for å ivareta den økende grad av spesialisert kunnskap for hver kreftdiagnose, er pasientbehandling hos oss organisert i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske kreftsykdommer. Vår hovedlokalisasjon er Nordbyhagen på Lørenskog. Pasientene våre får også legetimer og behandling på Ski sykehus, og behandling på Kongsvinger sykehus. Noe reise til Ski sykehus må påregnes. 

I vår poliklinikk ble det i 2022 gitt over 12 000 kurer og gjennomført over 13 000 legekonsultasjoner. I januar 2022 åpnet vi 12 onkologiske senger i Nordbyhagen og overlegene deltar i 12-delt bakvakt.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen og i 2023 publiserte våre leger over 30 artikler i internasjonale journaler, noe som vi er svært stolte av. Flere av publikasjonene omhandler resultater fra våre to forskningsgrupper med utgangspunkt i både klinisk og basal forskning på kolorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt melanom.

Vår avdeling har som et overordnet mål at kliniske studier blir en integrert del av behandlingstilbudet som alle avdelingens leger deltar i. Vi tilstreber en bredt og økende portefølje av forsker– og industriinitierte studier innenfor alle tumorområdene slik at vurdering for studieinklusjon blir en del av den kliniske hverdagen. Vår kliniske utprøvningsenhet har dedikert overlege i rollen som medical lead for kliniske studier som har ansvar for koordinering av alle pågående studier i avdelingen og til å sørge for at avdelingen har både forsker- og industri-initierte studier innenfor alle tumorgrupper. På den måten blir alle legene i avdelingen involvert i studier og våre pasienter får tilgang til nye, lovende kreftmedikamenter. Det er gode muligheter å involvere deg aktivt i kliniske studier.

På avdelingen har vi også kompetanse i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, og har til enhver tid pågående kvalitetsforbedringsarbeid, blant annet som en del av LIS-utdanning.

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt strålebygg som forventes ferdig tidlig på 2030-tallet.

Vi ønsker å bygge et lag hvor du og kollegaene trives også på lengre sikt. Vi er derfor interessert i å høre hvordan vi kan legge til rette for at du blomstrer og at dine kvaliteter bidrar til at laget vårt blir enda bedre.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk og på sengeområde.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Veiledning og supervisjon av LIS
 • Undervisningsoppgaver.
 • Delta i klinisk behandlingsforskning og innovasjon

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i onkologi eller at slik godkjenning snart vil foreligge.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne. 
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • Interesse for og erfaring med kliniske studier er et pluss.
 • Interesse for kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet er en fordel

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe effektivt i et team samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.   

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En onkologisk avdeling med mål om å bli kreftsenter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Et hyggelig og velkommende kollegie og et trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå. 
 • Mulighet for deltagelse i forskning.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anita Berg Petersen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4767964316
Navn: Sameer Bhargava
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4795931122
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk divisjon, Onkologisk avdeling
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen