Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Barne- og ungdomsavdelingen ved Sykehuset Innlandet HF, Elverum består av barne- og ungdomsposten barn 0 - 18 år, barnepoliklinikk og intensiv for nyfødte.


Vi har ledig fast stilling innen barnesykdommer/pediatri for LIS-3, 100% fast. Ledig etter avtale.   

Hvis det blir flere ledige stillinger innen søknadsfristen, vil det bli vurdert å ansette fra samme søkermasse. 


Politiattest kreves.

Arbeidsoppgaver

 • LIS-legene går 6-delt tilstedevakt. Arbeidet består i postarbeid på sengepost og intensiv for nyfødte, samt vaktarbeid og poliklinikk.

Kvalifikasjoner

 • Må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt
 • Søker må ha godkjent norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge

Personlige egenskaper

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Jon Grøtta
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4762438193
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Barne- og ungdomsavdelingen, Elverum, Sykehuset Innlandet HF
Kirkevegen 31
2413 Elverum