Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Nord-Trøndelag lyser med dette 3 100 % vikariater som medisinstudent med lisens/legevikar. Her har du muligheten til å sikre deg en god anbefaling til videre opptak til LIS 1 stillinger. Vi bistår med det praktiske fra start til slutt under arbeidsforholdet, sykehuset Levanger leier ut møblerte leiligheter for de som velger jobb hos oss, og du vil få tilstrekkelig opplæring ved oppstart. 
 
Sykehuset Levanger er et mellomstort sykehus og har nedslagsfelt for 100 000 innbyggere i Trøndelag. Noe som bidrar til stor pasienttilstrømning og varierte problemstillinger. Du finner sykehuset ca 80 km nord for Trondheim og ikke mer enn 45 minutters kjøretur fra Værnes Lufthavn, hvor du kan reise til både inn- og utland. 
 
Ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Levanger vil du, etter vår mening, bli en del av et av landets beste arbeidsmiljø. Her møtes du av overleger og LIS-kolleger med godt humør og høy faglig kompetanse. Du vil få god opplæring, ukentlig veiledning. Klinikken tilbyr et sømløst utdanningsløp der du vil kunne ta hele utdanningsløpet i samme klinikk. Du vil bli en del av et vaktlag som består av både LIS 1 og LIS 3 som forvakt, samt overlege som bakvakt. Vi har to-delt vaktdøgn i ukedager og døgnvakt på helg. 
 
Arbeidslokalisering vil være ved Sykehuset Levanger eller på DPS på Stjørdal. Blir du ansatt hos oss vil du komme til en avdeling hvor det over tid har vært fokus på å sikre legene gode arbeidsvilkår, slik at faglig utvikling og vekst kan ivaretas samtidig som man har tid til et liv også utenfor arbeid. 
 
Tiltredelse etter avtale.
Ta kontakt med kontaktpersoner ved spørsmål eller for en uformell prat.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker at du skal ha en spennende og variert arbeidsdag, og dette er arbeidsoppgavene:

 • Være en del av ett tverrfaglig behandlingsteam, med god oppfølging og veiledning.
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser i samarbeid med spesialist.
 • Samarbeid med annet helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten.
 • Medansvar for gode pasientforløp.
 • Deltagelse i vakttjeneste.

Kvalifikasjoner

Ser dette ut som noe som kunne vært med å forme en spennende hverdag? Da er dette kvalifikasjonene du må ha:

 • Norsk autorisasjon som lege/medisinstudent med lisens. 
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig
 • Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om
  helsepersonell § 20a. Ved tiltredelse skal politiattesten ikke være eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som:

 • Har evne til fleksibilitet, kreativitet, initiativ og nytenkning.
 • Har en respektfull holdning til pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø og et faglig felleskap.
 • Har en omgjengelig og fleksibel holdning.
 • Er strukturert og målrettet.
 • Er god både selvstendig og i team.
 • Er motiverende og engasjerende.
 • Er sterk i norsk kommunikasjon både skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli særlig lagt vekt på.

Vi tilbyr

Sykehuset Levanger har et sterkt fagmiljø. Sykehuset Levanger har i dag 15 overlegestillinger og 8 stillinger
for leger i spesialisering i psykiatri, samt 2-3 LIS 1. Legene ansettes i vaktlegeenheten som ledes av avdelingsoverlegen.

 • Veiledning.
 • God opplæring.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Pensjonsordning i KLP,
 • Spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Bedriftsidrett.

Sykehuset Levanger bistår deg også i forhold til bolig ved behov. Har du familie og barn, er det god tilgjengelighet på barnehageplasser og det er gode skoler.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098600
Navn: Martin Storfjord
Tittel: Lege i spesialisering
Telefon: 74098600
E-post: martin.storfjord@helse-nordtrondelag.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Kirkegata 2
7601 Levanger
Søk på stillingen