Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du overlege i psykiatri og ser etter en spennende stilling i godt fagmiljø - bli vår nye kollega!

TIPS- Enhet for tidlig intervensjon ved psykose, består av en poliklinikk og en døgnenhet med 9 døgnplasser. Enheten mottar henvisninger fra hele Innlandet og vår målsetting er å komme til så tidlig som mulig med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne, ved mistanke om eller etablert førstegangspsykose i Innlandet. Stillingen er primært tilknyttet døgnenheten, men noe poliklinisk aktivitet må påregnes. 

TIPS er en del av avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling på Sanderud sykehus som har ansvaret for øyeblikkelighjelp i Hedmark, samt alle innleggelser på tvang i Lov om psykisk helsevern.
Videre har avdelingen tilbud om behandling til pasienter med psykoselidelser, herunder også tilbud om tidlig intervensjon ved psykose.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barn, ungdom og voksne ved mistanke om psykoselidelse.
 • Samarbeid og veiledning av pårørende, skole, kommunehelsetjeneste, BUP og DPS.
 • Inngå i enhetens tverrfaglige team.
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvang jf. Lov om psykisk helsevern
 • Arbeide målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvang.
 • Bidra på tvers av enheter ved behov.
 • Delta i bakvaktordning
 • Bidra i fagutvikling og undervisning også via digitale medier.
 • Veiledning av lege i spesialisering, samt andre yrkesgrupper.
 • Poliklinisk og ambulant oppfølging av pasienter og pårørende. 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Spesialisering i voksenpsykiatri eller barne- og ungdomspsykiatri.
 • Erfaring med ulike utrednings- og diagnostiske verktøy. 
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse
 • God kjennskap til medikamentell behandling av akutte psykiske lidelser og psykoselidelser.
 • Erfaring med gode tiltak for reduksjon av tvang
 • Erfaring fra arbeid med unge/voksne med psykose.
 • Erfaring og interesse for miljøterapi og det tverrfaglige arbeidet i en døgnenhet.
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. 
 • Førerkort er en fordel.

 

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid 
 • Faglig interesse og engasjement
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • God formidlingsevne
 • Bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et stabilt og godt tverrfaglig arbeidskollegium.
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.
 • En arbeidshverdag med varierte, spennende, utfordrende og faglig utviklende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Deltakelse i avdelingens faste møtearenaer for spesialister. 
 • Kollegial veiledning
 • Stillingsstørrelse kan tilrettelegges
 • Gratis parkering
 • Tiltredelse vil kunne tilpasses i dialog med med søker
 • God kollektivtransport til Oslo og Gardemoen
 • Lønn etter overenskomst
 • Gode pensjonsordninger i KLP. 
 • Hamarregionen har mye å by på med nærhet til Mjøsa. Gode idrettsanlegg, kort avstand til fjellet og et bredt kulturtilbud

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Marianne Herskedal Fosstveit
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4762581490
Navn: Harald Aasen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4792081053
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Enhet for tidlig intervensjon ved psykoser - avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling, Sykehuset Innlandet HF
Peter Skredders veg
2312 Ottestad