Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1100
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Fastlegevikariat Irislegene, Bjørnafjorden kommune

Vi søker etter en fastlegevikar til Irislegene i Os, Bjørnafjorden, rett sør for Bergen by.
Kommunen har 24 fastleger fordelt på 6 legesentre.

Om stillingen:
Vikariat på legekontor Irislegene med oppstart 1. september 2024.
4 kurative dager.
Det er 1100 pasienter på listen. Reduseres med naturlig avgang til 1000 pasienter.
Ingen faste utgifter – inntjening fra første dag.
Deltakelse i ca. 20-delt legevakt på Moberg.
Fastlønn på legevakt.
Det er mulig å få kommunale oppgaver om man ønsker dette. Avtales med Bjørnafjorden kommune.
Dersom du er i spesialisering i allmennmedisin, kan kommunen tilby ALIS-avtale med utgiftsdekning knyttet til utdanningsplan, veileder, praksiskompensasjon, 60 % kompensasjon for sykefravær for deg/barn under 12 år inntil 10 dager per år og utgifter til læringsaktiviteter som ikke dekkes av Legeforeningen. Tilrettelagt for veiledning.
Lengden på vikariatet kan avtales nærmere. Høst/vinter -25.

Søkere vurderes fortløpende.

Om arbeidsplassen:
6 leger i kontorfellesskap, 1 turnuslege, 5 helsesekretærer
Egen ultralyd på kontoret
Ingen kommunale oppgaver (med mindre du ønsker det).
Journalsystem: Infodoc
Næringsdrift. Lave driftskostnader ved kontoret

Vi søker deg som:
Er lege i spesialisering, eller spesialist i allmennmedisin.

Kontaktperson:
Hjemmelshaver, Ina Veim, spesialist i allmennmedisin
ina.sivertsen@gmail.com, Tlf: 92096135

Søknad med CV sendes til: ina.sivertsen@gmail.com
Ser frem til å høre fra deg!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Ina Veim
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 92096135
E-post: ina.sivertsen@gmail.com
Arbeidssted
Irislegene
Hamnevegen 49
5200 OS