Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du erfaring fra regionens største legevakt?
Stavanger legevakt leverer legevakttjenester for innbyggerne i både Stavanger, Sola og Randaberg kommune. Stavanger legevakt er legevaktssentral også for Ryfylke kommunene. I tillegg til selve legevakten, ligger også kriseteam, voldtektsmottaket og fengselshelsetjenesten organisert under Stavanger legevakts ledelse.
Legevakten er en integrert del av allmennlegetjenesten og utgjør sammen med medisinsk nødmeldetjeneste og ambulansetjenesten den akuttmedisinske beredskap av helse- og omsorgstjenester utenfor sykehus.
Stavanger legevakt er som virksomhet opptatt av å levere tjenester av god kvalitet og er i stadig utvikling. Som ansatt på Stavanger legevakt er du med i et miljø preget av høyt tempo og rask responstid, men også med stor takhøyde og åpne dører.
Da vi har leger som skal ut i permisjon, har vi ledig to vikariater i perioden 16.09.2024-15.09.2025. Det er mulig å avtale tidligere oppstart.
Vikariatene er 100% stilling med turnusarbeid hver tredje helg. 


Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkontakt, utryknings funksjon og sykebesøk
 • Medisinsk og rettsmedisinsk undersøkelse ved overgrepsmottaket
 • Legefunksjon ved fengselshelsetjenesten kan også være aktuelt for stillingen ved behov
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege med fullført Lis1/turnustjeneste i Norge
 • Kandidaten må være spesialist i allmennmedisin eller inngå avtale om spesialisering innen allmennmedisin ved tiltredelse
 • Erfaring fra legevaktarbeid og utrykningskompetanse er ønskelig, men ikke et krav
 • Søkere må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder
 • Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er opptatt av å skape resultat og nå de målene vi har satt oss
 • Du kan ta eget ansvar for at vi sammen når målene våre
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt
 • Du  er robust og håndterer vanskelige situasjoner
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner

Vi tilbyr
 • Spesialiseringsløp i allmennmedisin 
 • 100% stilling i turnus med arbeid hver 3. helg, med mmulighet for redusert stillingsstørrelse
 • En spennende og variert arbeidshverdag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn for dag/aften stillingen ihht. garantilønn Stavanger kommune er for tiden som føgende for 100 % stilling
  - 852700- Lege kr 858 000,- 
  - 852701- Overlege kr 1 013 000-                                                        
 • Lønn for nattvakter avlønnes for tiden som følgende for 100 % nattstilling
  - 852700- Lege kr 2.027.700,- 
  - 852701- Overlege kr 2.431.800,- 

Stavanger kommune er, med sine 11 000 ansatte, en av regionens største arbeidsgivere.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 
Vi jobber for heltidskultur med mål  om å ansette i hele stillinger.

Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen og innbyggerne og blir en del av en spennende storbyregion. 

Vi bygger fellesskap ved å være nære, åpne og nyskapende

Offentlig søkerliste: 
Stavanger kommune praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.

Politiattest:
Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse for stillinger der det er påkrevd iht. lovverk.

Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktperson
Navn: Ida Kolstad Lea
Tittel: Avdelingsleder leger
Telefon: +4751912463
E-post: ida.kolstad.lea@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger Legevakt
Armauer Hansens vei 30
4011 STAVANGER
Søk på stillingen