Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil du bli vår nye fastlege i Tromsø?
For en bedre fastlegehverdag tilbyr Tromsø kommune økt basistilskudd, etableringstilskudd på 150 000 kroner til etablering av nyopprettet hjemmel og kommunal sykeforsikring. Kommunen tilbyr også ALIS avtale med utdanningstilskudd.

Allmennlegetjenesten i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag tolv private legekontor og ett kommunalt legekontor med til sammen 83 fastleger.

Kommunen skal opprette en ny fastlegehjemmel ved Utsikten legesenter. Legesenteret er privat og organisert som AS. 

Utsikten legesenter er en privat 6-legers praksis med selvstendig næringsdrivende. Alle hjemmelsinnehaverne ved legesenteret har lang erfaring og er spesialist i allmennmedisin. Hjemmelsinnehaverne har vært stabile og hatt sin fastlegehjemmel ved legesenteret over mange år. Det jobber for tiden fire helsesekretærer. Journalsystemet er pridok. VI tilbyr gratis parkering til ansatte.

Det vil ikke følge med eget fast legekontor til denne fastlegehjemmelen og det vil kun være denne hjemmelen som ikke har fast kontor. Den legen som tildeles fastlegehjemmelen vil rullere mellom 2-3 legekontor på legesenteret. Kontorene som brukes er alle identisk utstyrt med alt man trenger av utsyr.

Legesenteret ønsker at listetak skal ligge på omtrent 700 pasienter. Den som som får tildelt den nyopprettede fastlegehjemmelen vil få overført ca 400 pasienter fra andre leger ved legesenteret. 

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes kommunal deltidsstilling på inntil 7,5 timer per uke. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt.

Hjemmelsinnehaver til den nyopprettede fastlegehjemmelen gjør avtale med Utsikten legesenter i forbindelse med eventuell mulighet for å kjøpe seg inn i legekontorets etablerte kontorfellesskap. Oppstart etter avtale.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført turnustjeneste/LIS1.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin forplikter seg til å gjennomføre ALIS-utdanning.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.
Vi ønsker at du har
 • Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
 • Erfaring fra privat praksis. 

Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
 • Etableringstilskudd på 150 000 kroner til etablering av nyopprettet fastlegehjemmel.
 • Tilbud om forskudd på basistilskudd.
 • Kommunalt forsterket basistilskudd per pasient opptil 1000 pasienter, gjeldende t.o.m. 30.06.2025. 
 • Kommunal sykeforsikring i form av 60% praksiskompensasjon for barns/-eget sykefravær inntil 10 dager per år gjeldende til 30.06.2025.
 • Utviklende arbeidsoppgaver i et etablert fastlegefellesskap.
 • Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
 • ALIS avtale med utdanningstilskudd- inntil 300 000 kroner per år i spesialiseringsforløpet, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan.    
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
 • Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
 • Ta gjerne kontakt med oppførte kontaktpersoner for flere opplysninger.   
 • Minimum to referanser registreres på forespørsel etter intervju.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Fredrik Fredriksen
Tittel: Daglig leder Utsikten legesenter
Telefon: 91 59 05 80
E-post: fre-fre2@online.no
Navn: Jeanett Sivertsen
Tittel: Enhetsleder Allmennlegetjenesten
Telefon: 95117421
E-post: jeanett.sivertsen@tromso.kommune.no
Navn: Veronica Opgård
Tittel: Saksbehandler Allmennlegetjenesten
Telefon: 90013328
E-post: veronica.opgard@tromso.kommune.no
Navn: Hege Jorunn Johannessen
Tittel: Saksbehandler Allmennlegetjenesten
Telefon: 90630720
E-post: hege.jorunn.johannessen@tromso.kommune.no
Arbeidssted
Utsikten legesenter
Utsikten 57
9018 TROMSØ
Søk på stillingen