Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

ARA Elvestad døgn er en av døgnseksjonene i ARA på Akershus universitetssykehus. Vi tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte gjerne i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Vi har tre sengeposter hvor pasientene er inneliggende i 3-6 måneder. De siste årene har vi sett en stor økning av henvisninger til utredning. Vi utreder innenfor ruslidelser, personlighetsproblematikk, angst- og depresjonslidelser, ADHD, kognitive lidelser, bipolare lidelser og psykoselidelser.

Vår behandling innebærer miljøterapi, samtaleterapi, gruppeterapi, samt ukesprogram med aktiviteter som ridning, friluftsliv, svømming, kreative grupper, trening og utflukter. Målet er å tilrettelegge for å kunne skape en endring av både rusmønster og livsstil.

Vi er opptatt av å se enkeltmenneske for å kunne gi en tilpasset behandling ut i fra pasientens behov og forutsetninger. Vi ønsker å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv. 

Som lege hos oss vil du være en del av et stort fagmiljø som jobber på tvers av profesjoner hvor vi sammen er opptatt av å kunne skape gode individuelle pasientforløp. Lege vil også være knyttet opp til et felles legenettverk i hele ARA med legemøter annenhver uke.

Vi holder til i idylliske og naturnære lokasjoner langs Glomma i Nes kommune. Grunnet vår flotte lokasjon er det begrenset kollektivmuligheter. Man tar tog til Årnes togstasjon, og vi har anledning til å ordne transport fra stasjon til ARA Elvestad døgn.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinfaglige oppgaver knyttet til oppfølging og behandling av pasienter. Dette omfatter bl.a. somatisk kartlegging/utredning, medisinering, samt bistand i medisinfaglige spørsmål overfor andre behandlere. 
 • Mottak av pasienter
 • Utføre legemiddelsamstemming
 • Delta på seksjonens behandlingsmøter
 • Rådgivning i medisinfaglige spørsmål overfor eksterne samarbeidspartnere.
 • Utstrakt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, lege uten turnus kan søke
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker medarbeidere som både kan være strukturerte og fleksible.
 • Vi ønsker et positivt engasjement, gjennomføringsevne og innsatsvilje. 
 • Evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner er nødvendig.
 • Personlig egnethet og selvstendighet, kombinert med god evne til tverrfaglig samarbeid, vil bli tillagt vekt.
 • De som ansettes må være lagspillere og bidra til et godt arbeidsmiljø, og må ha interesse for utviklingsarbeid (fag, tjenester og pasientsikkerhet).

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø. 
 • Mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Utfordrende og varierte oppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Tilknytning til fagmiljø lokalt og i avdelingen.
 • Gode velferdstilbud for ansatte f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Naturskjønne og landlige omgivelser på Årnes, i pendleravstand til Oslo.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Lene Dalen Skaara
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67961400
E-post: ledska@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, ARA seksjon Elvestad
Nedre Hagaveg 303
2150 Årnes