Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avdeling spesialpsykiatri søker etter 1 overlege/psykiater til 100 % fast ledig stilling på døgn

Avdeling Spesialpsykiatri er en del av Divisjon for psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus HF. Avdelingen har utredning, behandling, forskning og undervisning som sine kjerneoppgaver, og har en sentral funksjon i et integrert helsetilbud i Helse Sør-Øst. Avdelingen har en målsetning om å være en sentral aktør innenfor psykose, rus, sikkerhets- og fengselspsykiatri. Avdelingen består av 3 døgnseksjoner, allmenn fengselspoliklinikk for innsatte på Ullersmo/Krogsrud og ny etablert ambulerende sikkerhets team.

Det drives kontinuerlig forskning og kvalitetsforbedrende virksomhet. Det utgis relevante forskningsartikler hvert år. Avdelingen samarbeider med divisjonens forskningsavdeling og det er flere forskere knyttet til avdelingen. Det pågår også flere fagutviklingsprosjekter ved avdelingen.
Avdelingen er i stadig utvikling, med stort fokus på å bygge opp en godt faglig fundament og er en moderne intensiv psykoseavdeling for pasienter med og uten dom til behandling, og som fortsatt trenger døgnopphold på høyt behandlings nivå for utredning og behandling når det trenges og det er hensiktsmessig. Vi benytter virksomme metoder på den populasjon vi tar imot, som Reflekterende tilnærming (knyttet til vold), Åpen dialog i nettverksmøter, ERM, KMT.

Vi har fokus på alles 100 % ansvar, styrke de ansattes kompetanse og hver enkeltes bidrag til at ASP når sine mål.

ASP kommer til å flytte til nytt senter for psykiatri på Nordbyhagen og vil bli slått sammen med akutt psykiatriskavdelingen i begynnelsen av 2026 og senere sammen med alders psykiatriskavdelingen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er plassert på en døgn seksjon og vi ønsker at du skal bidra inn i behandlerteamet med legespesifikk og spesialist kompetanse.
 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter.
 • Vurdere og skrive vedtak på pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern
 • Familie og nettverks samarbeid.
 • Bidra i internundervisning ved ASP
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • Delta i bakvaktordningen

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist 
 • Gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig.
 • Erfaring innen allmenn psykiatri, psykose, rus og sikkerhetspsykiatri

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig.
 • God relasjonskompetanse, du spiller på lag og liker å jobbe tverrfaglig
 • Positivt engasjement, fleksibel og gjennomføringsdyktig
 • Evne til å håndtere utfordrende situasjoner
 • Lojalitet til beslutningsprosesser
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Du vil være med å bygge videre det kollegamiljø og fagmiljø på ASP
 • Du vil få et unikt innblikk og kunnskap innen sikkerhetspsykiatri
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag og satsing 

 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Jean-Max Robasse
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4766926001
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, Avdeling spesialpsykiatri
Lurudveien 13
2020 Skedsmokorset