Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kirkenes sykehus har ledig 1 x 100% fast stilling for overlege i Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO).
Vi søker derfor etter en ny kollega.

I avdeling ReHabilitering jobber vi tverrfaglig med voksne som har fått ervervede skader (rehabilitering) eller som har tidlig/medfødte skader (habilitering). I tillegg til enheten Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), har avdelingen en døgnenhet for fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR) med 9 (6) senger. Videre har vi enhet ambulant rehabiliteringsteam (ART), HelseIArbeid (HIA) og enhet for klinisk servicefunksjoner (KSF). Vi driver også poliklinisk, der aktuelle team settes sammen etter behovet til den enkelte pasienten. 

HAVO er tverrfaglig sammensatt og utgjør et team som jobber poliklinisk og hos pasienten der han lever. Pasientgruppen har sammensatte kognitive og medisinske lidelser der vi utfører medisinsk-psykologisk diagnostikk i form av tverrfaglig utredning, tiltaksutvikling og behandling. En viktig del av arbeidet er rådgivning og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte i kommunene og øvrige deler av spesialisthelsetjenesten. 

I avdelingen har vi fra før 2 overleger i fysikalskmedisin og rehabilitering, 1 overlege i nevrologi, 2 LIS 3, flere psykologer/nevropsykologer, fysio- og ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiolog, synspedagog, logoped, familieterapeut, vernepleiere, sexolog og syke- og hjelpepleiere. De fleste av våre ansatte har videreutdanninger eller annen form for spesialisering. Avdelingen er foretaksovergripende, og får derfor pasienter henvist fra hele Finnmark.

Hvis du lurer på hvordan det er i Kirkenes kan du lese her. Byen vår ligger i Fantastiske Sør-Varanger kommune, Nordøst i landet. Her varierer årstidene fra varmt og lyst om sommeren til iskald magi på vinteren. Begge deler er like fascinerende! Naturen bruker vi hele året, og kan velge fritt mellom turer i furuskog eller åpne fjell landskap, fjorder, fiskevann, elver eller på sjøen. Og best av alt; det er tilgjengelig og nært😊 Om bylivet skulle friste får du både fersk focaccia, sushi, fancy kaffedrikker og ellers det meste av det du trenger i sentrum som er en liten spasertur unna sykehuset. 

Trenger du flere gode grunner til å søke stillingen? Se her: Som arbeidstaker og innbygger i Finnmark får du avskrevet inntil kr 30 000,- av studielånet ditt hvert år! I tillegg får du gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, billigere strøm og lavere skatt🤘

Tiltredelse november 2024 eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen som overlege i HAVO skal først og fremst ha fokus på utredning og behandling i form av klinisk og praktisk arbeid med kompetanse på somatiske og psykiske problemstillinger
 • Konsultasjoner både poliklinisk og ambulant 
 • Medisinske undersøkelser og oppfølging i et habiliteringsforløp
 • Delta i tverrfaglig utredning av pasienter med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser, CP, epilepsi, demens, kormorbide tilstander, metabolske sykdommer,  genetisk undersøkelse, syndromer 
 • Ha helhetlig fokus på pasienten og dens omgivelser
 • Ha ansvar med journaloppfølging 
 • Delta i tverrfaglig drøfting med planlegging av behandling og tiltak
 • Delta i Helse Nords fagnettverk for leger
 • Bidra med undervisning og veiledning
 • Samarbeid med fastlegene 
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Norsk godkjenning som lege, med spesialisering innen nevrologi, psykiatri eller fysikalsk medisin; eventuelt annen spisskompetanse. Det viktigste er et ønske og en interesse for å bidra i tjenesten
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig samtidig som du må ta selvstendige beslutninger
 • Interessert og engasjert i være med på å utvikle tilbud
 • Fleksibel
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Per dags dato ingen vaktordning
 • En avdeling som stadig er i utvikling og tilpasser sin virksomhet etter behovet
 • Nytt og moderne sykehus
 • Medlemskap i en av landets kanskje beste pensjonsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • Vi kan være behjelpelig med bolig
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning (https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet ). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Kari Beate Engseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41645014
E-post: Kari.Beate.Engseth@finnmarkssykehuset.no
Navn: Ann-Sølvi Kvalsvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 47606160
E-post: Ann-Solvi.Kvalsvik@finnmarkssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling ReHabilitering Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF
Skytterhusveien
9901 Kirkenes
Søk på stillingen