Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Ledig LIS-stilling.

Psykisk helsevern for barn og unge har ansvar for det polikliniske tilbudet og for døgntilbud til aldersgruppen 0-18 år. Avdelingen består av 7 generelle poliklinikker, Akutt ambulant ungdomsteam og Spesialpoliklinikk. I tillegg har vi en egen avdeling med 3 døgnposter,for barn og unge i samme aldersgruppe.   Hovedoppgaven for avdelingen er å undersøke,
diagnostisere, gi råd og behandle barn / ungdom og deres familier.

For mer informasjon
henvises til internettsiden www.sus.no.

Poliklinikken på Bryne betjener barn og unge i alderen 0-18 år og har 28 stillinger,
derav 6 leger. Avdelingen har totalt 38 leger som bl.a. har felles obligatorisk undervisning.

Poliklinikken er lokalisert sentralt på Bryne nær togstasjon. Vi betjener kommunene Hå,
Gjesdal, Time og Klepp med en barnebefolkning (0-18 år) på ca 18 500.

Ved tilbud om ansettelse må det fremlegges tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om
helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidet består i utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med psykiske lidelser og deres familier.
 • For-vakt kan være aktuelt men avhengig av bosted og avstand til Stavanger. 
 • En annen viktig oppgave er kompetanseoppbygging og veiledning, både internt og overfor kommunale tjenester.
 • Poliklinikken samarbeider med helsestasjon, allmennleger, andre sykehusavdelinger og psykiatriske enheter, skoler, barnehager og kommunale tjenester som PPT og barnevern.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatri og allmennpraksis er å foretrekke.
 • Kunnskap innen det pasientadminsitrative systemet DIPS er en fordel.
 • Kandidater som venter på praksis/turnus kan søke.

Personlege eigenskapar

 • Personlig egnethet, erfaring og evne til selvstendighet og samarbeid vektlegges ved ansettelse.
 • Evne til målrettet arbeid.
 • Referanser vektlegges
 • Fordel med erfaring fra BUP
 • Fordel med erfaring fra post og akuttpsykiatri
 • Menn oppfordres til å søke for å få til en god fordeling mellom kvinner og menn
 • Bosted i geografisk nærhet er å foretrekke.

Vi tilbyr

 • Vi har et sosialt engasjerende arbeidsmiljø med god fordeling mellom kvinner og menn.
 • Poliklinikken er opptatt av å holde et godt faglig nivå og vi har et hyggelig tverrfaglig arbeid.
 • Sykehuset er godkjent for hele spesialiseringsløpet (som er 5,5 år etter fullført LIS1) i forhold til spesialiteten i barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri.
 • Avdelingen har forskningsvirksomhet og fordypningsgrupper innenfor flere fagområder. 
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag.
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger.
 • Rekrutterings tillegget er p.t. 50 000,- pr år for Lege i spesialisering.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Jarle Klippen
Tittel: Poliklinikkleder
Telefon: +47 51 51 25 05
Navn: Elisabeth Bygstad
Tittel: Overlege
Telefon: +47 51 51 25 07
Arbeidssted
Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige / avdeling PBU poliklinikk / BUP Bryne, Helse Stavanger HF
Hetlandsgata 25
4340 Bryne
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image