Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk genetisk avdeling er en del av Barne- og ungdomsklinikken (BUK) og er lokalisert i Tromsø. Avdelingen har regionsfunksjon for Helse Nord og tilbyr et variert spektrum av laboratorieanalyser, genetisk veiledning og utredning av personer eller familier med kjent eller mulig arvelig tilstand, samt diagnostikk av syndromer og uavklarte tilstander.

Avdelingen består av om lag 40 ansatte med profesjoner fra kontor, molekylærbiologer, leger, administrativt ansatte og bioingeniører. Avdelingen har også ansvar for det fosterdiagnostiske tilbudet til gravide. Kompetansesenter for arvelig kreft er integrert i avdelingen. Avdelingen samarbeider tett med en rekke avdelinger ved UNN og UiT, Norges arktiske universitet, i tillegg til andre sykehusavdelinger i Norge og kompetansesentra i inn- og utland. Laboratoriet er akkreditert etter ISO15189. 

Som laboratorieoverlege vil du inngå i et team av overleger med samarbeid på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.

Arbeidsoppgaver

 • bidra til høyt faglig nivå innen fagspesialiteten slik at den medisinske virksomheten ivaretas
 • delta i vaktordning etter avdelingens behov
 • overordnet ansvar for at alle henvendelser og prøver til laboratoriet, behandling, undersøkelse og svarutgivelse av disse blir utført i henhold til avdelingens retningslinjer og til det beste for pasienten
 • holde jevnlig ettersyn og om nødvendig fordele prøvesvar i laboratoriesystemet
 • fagansvarlig for vurdering av indikasjoner, analysestrategi/omfang, prioritering, hast, koding og utsvar av prøver
 • ansvar for at prøvesvaret får en slik utforming at det er entydig og lett kan kommuniseres til pasienten gjennom den rekvirerende legen
 • samarbeide med personell og andre yrkesgrupper om tolkning av varianter og prøvesvar, formulering av svar og utforming av svarrapport
 • saksbehandle og samarbeide om avvik relatert til stillingens oppgave- og ansvarsområde
 • delta og bidra i utvikling av analysetilbudet og oppdatering av rekvisisjoner
 • ansvar for å ha kontakt og informere rekvirentene om analysetilbudet
 • delta i møter og prosjekter som er relatert til stillingens oppgave- og ansvarsområde
 • ansvar for oppfyllelse av avdelingens forpliktelser som universitetssykehusavdeling mht utdanning, opplæring, veiledning, undervisning og forskning
 • holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • ved behov delta i avdelingens forskningsprosjekter
 • bidra til kvalitetsarbeid, og drift av avdelingens kvalitetssystem
 • medvirke til godt samarbeid og arbeidsmiljø i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • norsk godkjenning som spesialist i medisinsk genetikk eller tilsvarende utenlandsk spesialitet godkjent av norske myndigheter
 • beherske muntlig og skriftlig norsk
 • gode datakunnskaper samt beherske nødvendige dataverktøy
 • evne og vilje til forskning og kvalitetsforbedring

Personlige egenskaper

 • Personlige egenskaper (holdninger, kunnskaper og ferdigheter, evne og vilje) som gjør overlegen i stand til å samarbeide på alle nivåer og forbedre avdelingens resultater i forhold til pasientbehandlingen, undervisningen, kvalitetssikringsprogrammene og forskningen
 • Det legges vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • mulighet for faglig og personlig utvikling
 • dagtid med fleksitidsordning
 • stimulerende og godt arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • tiltredelse etter nærmere avtale
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Peter Andree Utnes
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4747403525
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø
Søk på stillingen