Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi lyser nå ut fast stilling som avdelingsoverlege/enhetsleder øyesykdommer. 

Øyesykdommer er organisert i Kirurgisk klinikk, sammen med andre kirurgiske spesialiteter. 

Nordlandssykehuset har egen poliklinikk for øye med tilhørende egne operasjonsstuer i Bodø. Det er etablert ambulerende virksomhet til sykehuset i Lofoten og det kan bli aktuelt å etablere ambulering til sykehuset i Vesterålen.

Nordlandssykehuset tar imot alle typer oftalmologiske pasienter, inkludert kirurgisk behandling for katarakt, glaukom, strabisme, tåreveier og noen okuloplastikker. Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) har regionsfunksjon for blant annet netthinnekirurgi og tar imot disse pasientene fra hele Nordland, Troms og Finnmark.

Arbeidsoppgaver

 • Som avdelingsoverleger / enhetsleder har du:
  -Ansvar for enhetens drift, og at virksomheten skjer i henhold til lover, forskrifter og reglement
  -Ansvar for å utvikle godt arbeidsmiljø og god samhandling i enhetene og bidra til god samhandling i avdeling, klinikk og i foretaket forøvrig
  -Ansvar for å utvikle gode og helhetlige pasientforløp i egen enhet og avdeling
  -Ansvar for å legge til rette for enhetens kontinuerlige forbedringsarbeid og bidra aktivt til å oppnå enhetens og avdelingens visjoner og mål
  -Ansvar for at egen enheten jobber systematisk med kvalitet, HMS og fagutvikling
  -Økonomi og budsjettansvar for enheten
  -Personalansvar for ansatte i egen enhet
 • Vaktfunksjon 
 • Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i enheten / avdelingen / klinikken

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis ledere med spesialist kompetanse innenfor faget
 • Alternativt norsk autorisasjon fra minimum tre års utdanning og kjennskap til spesialisthelsetjenesten, men relevant yrkeserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Bør ha, eller være villig til å gjennomføre, relevant lederutdanning
 • Du bør ha gode IT kunnskaper
 • Erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid og utdanning i kontinuerlig kvalitetsforbedring er ønskelig
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

Motivasjon, personlig egnethet, gode kommunikasjonsferdigheter samt evne til å motivere andre

 • Høy faglig interesse
 • interesse for ledelse
 • Helhetsoversikt, gode samarbeidsevner og selvstendighet

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende lederstilling i Nord-Norges nest største helseforetak, med et bredt spekter av faglige utfordringer
 • Dersom stillingen kombineres med klinisk arbeid, inngås avtale om hvor mye tid pr. uke som settes av til å ivareta lederoppgavene
 • Moderne lokaler og utstyr 
 • En organisasjon i endring og utvikling
 • Et spennende og godt arbeidsmiljø 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Lønn etter gjeldende lover og avtaler
 • I Bodø er det unik natur med utallige muligheter for turer og fritidsaktiviteter, se www.bodo.no 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Stine Jacobsen Skog
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4797152253
E-post: Stine.Skog@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
KIR Legestab Øye, Nordlandssykehuset
Parkveien 95
8007 Bodø
Mer om arbeidsgiver

Vi ligger litt nord for polarsirkelen på tre lokasjoner: Bodø, Lofoten og Vesterålen. Hos oss kan du...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image