Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) er et landsdekkende behandlingstilbud til pasienter med diagnosen kjønnsinkongruens i barndom, ungdom og voksen alder (Z 76.80, ICD-10).

Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV) inngår i NBTK og er en poliklinisk virksomhet som har som oppgave å diagnostisere og utrede/vurdere behov for høyspesialisert kjønnsbekreftende behandling hos pasienter med alvorlig kjønnsdysfori. Målet for behandlingen er at pasientene opplever samsvar mellom identitet og kropp, færre begrensninger for livsutfoldelse, økt funksjon og livskvalitet. 
Avdelingen består av et team med 12 ansatte; psykologspesialister, psykologer, overleger, sykepleiespesialister, pasientkoordinator og sekretærer. Avdelingen er lokalisert på Rikshospitalet. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
Overlege med spesialisering i psykiatri vil ha en fremtredende rolle i utredningen-og oppfølgingen av pasienter i samarbeid med andre faggrupper på tvers av avdelinger og klinikker ved OUS, med personell ved de regionale sentrene for kjønnsinkongruens samt lokal spesialist- og kommunehelsetjeneste. 
Arbeidsoppgavene vil omfatte;

-utredning- og diagnostikk/ differentialdiagnostikk etter standardisert protokoll
-vurdering av behandlingspotensiale og henvisning til kirurgisk behandling
-fornyet vurdering av psykososial status før oppstart på hormonell- og kirurgisk behandling
-behandling av henvisninger og inngående dokumenter 
-ansvar for søknad om behandlingshjelpemidler 

-undervisning og veiledning av helsepersonell internt og eksternt
-pasient- og pårørendeopplæring
-tilsyn i sengepost ved behov
Kvalifikasjoner
Vi søker etter en lege med norsk autorisasjon som er godkjent spesialist i psykiatri (barn- og unge eller voksen) og har;
-bred erfaring med psykiatrisk utredning av ungdom, unge voksne og voksne pasienter
-tidligere erfaring fra arbeid med pasientgruppen er ønskelig men ikke et krav
-erfaring fra arbeid med pasienter med nevro-utviklingsforstyrrelser og personlighetsproblematikk 
-tidligere erfaring med å undervise og veilede helsepersonell er en fordel
-interesse for fagutvikling og erfaring fra forskning 
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å jobbe selvstendig men også trives med å jobbe tett med kolleger i tverrfaglig team
 • er fleksibel
 • bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • er en omsorgsfull og samvittighetsfull behandler med lagånd
 • har meget gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibilitet ifht arbeidstider, med muligheter for å arbeide noe hjemmefra
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Utfordrende og spennende arbeid i et stimulerende og godt arbeidsmiljø preget av hyggelige kolleger, stor takhøyde og et sterkt faglig engasjement
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kjersti Gulbrandsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4747705896
E-post: kjgulbra@ous-hf.no
Arbeidssted
AVDELING FOR KJØNNSIDENTITETSUTREDNING AV VOKSNE - NEVROKLINIKKEN, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image