Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helgelandssykehuset, Psykisk helse og rus, Mosjøen, avdeling Voksenpsykiatrisk poliklinikk søker deg for fast LIS 3-stilling.
Ved Senter for psykisk helse og rus har vi følgende avdelinger: VOP m/ rusteam, LAR og ambulant akutteam, BUP, døgnavdeling for voksne (Helgelandsfunksjon), døgnavdeling for barn / unge (Helgelandsfunksjon), nevropsykologisk avdeling (Helgelandsfunksjon), familieavdeling (Helgelandsfunksjon).

Denne stillingen inngår i vårt solide fagmiljø på VOP med 2 psykiatere, 2 LIS, psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom,  sosiolog og bernevernsped.. Voksenpsykiatrisk / rus poliklinikk yter differensiert spesialisthelsetjeneste og behandling av personer over 18 år. Vår pasientgruppe er personer med psykiske lidelser som eksempelvis alvorlig angst, depresjoner, oppmerksomhetsproblemer(ADHD/ADD), alvorlige kriser, traumer, tvangslidelser, personlighetsproblematikk, rusavhengighet og psykoser. Behandlingen består av individuell- og gruppeterapi. Vårt opptaksområde tilsvarer ca. 17 000, med pasienter i hovedsak fra kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 

VOP vil legge til rette for at du skal kunne nå alle læringsmål til et komplett utdanningsforløp i psykiatri. Vi har avtale med Nordlandssykehuset for å kunne dekke alle læringsmål. Vi er fleksible med tanke på sted for gjennomføring av regelmessig psykoterapiveiledning. 

På fritiden:

På fritiden kan du leve det gode livet på Helgeland. Mosjøen er omkranset av store naturområder der fjell og fjord ligger i umiddelbar nærhet. Her er det et stort potensiale for å nyte fritid og sportslige aktiviteter som ski, fjellturer, kajakkpadling og fiske. Det er kort vei fra jobb til fritid. Mosjøen med den unike Sjøgata, er også en livlig kulturby med flotte tilbud innen musikk, dans, idrett og andre kulturarrangementer. Her har vi tilbud både for store og små, som skaper trivsel og gir deg mulighet for å bli kjent med byen og folket.

Arbeidsoppgaver

 • Spesialisert psykiatrisk utredning og behandling
 • Ambulant behandling/ akutt og krisetjeneste på DPS nivå
 • Tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold. TUD pasienten
 • Samarbeid med kommunal psykiatri- og rustjeneste
 • Bistå kommunene med rådgivning og veiledning
 • Være en del av den flerfaglige staben i VOP

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som lege
 • Du har gjennomført LIS1 / turnustjeneste godkjent i Norge

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig og flerfaglig, samt trekke inn samarbeidspartnere der det er nødvendig
 • Du er opptatt av faget psykiatri og deltar aktivt i klinikken
 • Du har gode samarbeidsevner overfor pasienter, pårørende og andre fagpersoner i klinikken

Vi tilbyr

 • Et godt og bredt fagmiljø, trivelige kolleger og stabilitet i behandlergruppa
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig/ leilighet
 • Lønn i tråd med gjeldende tariff
 • God pensjon- og forsikringsordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Børge Nordås
Tittel: Rådgiver
Telefon: +4748128494
Navn: Tor Petter Forbergskog
Tittel: Enhetsleder
Telefon: +4740239009
Arbeidssted
VOP Mosjøen, Klinikk psykisk helse og rus, Helgelandssykehuset HF
Skjervengan 17
8657 Mosjøen