Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Er du den hematologen vi søker?

Vi søker etter erfaren hematolog som gjerne har forskningsbakgrunn og undervisningserfaring! Avdelingen har en høy faglig standard og overlegen vi søker skal bidra til å opprettholde og heve kvalitet og kompetanse ytterligere. Hematologisk seksjon har til enhver tid mange kliniske studier åpne for inklusjon og det er et overordnet mål at  enda flere pasienter skal få tilbud om behandling gjennom kliniske studier i fremtiden.

Hematologisk seksjon er en del av Avdeling for Blod og Kreftsykdommer(ABK) i Stavanger. Vi har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfekreft. 
Seksjonen består av 6 overleger og 4 LIS-leger i spesialisering, samt 2-3 LIS-leger i rotasjon fra onkologisk og medisinsk avdeling. Du vil bli del av et godt fagmiljø med gode forutsetninger for videre faglig utvikling.

Avdelingen er lokalisert til avdeling 2K på Våland. Hematologisk seksjon flytter samlet til NyeSUS på Ullandhaug når den tid kommer. Seksjonen består av sengepost, poliklinikk og dagbehandling og du som overlege vil arbeide på alle disse. ABK har også en egen seksjon for forskning og utvikling.

Vi søker etter overlege som vil bidra til å opprettholde og heve kvalitet og kompetanse og aktivt behandle pasienter i kliniske studier der det er mulig.

Tiltredelse etter avtale.

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no. og dagens medisin

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på sengepost, dagpost og poliklinikk
 • Deltakelse i undervisning, faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Aktivt deltakende i kliniske studier og avdelingens forskning
 • Hematologisk bakvaktsordning
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Veiledning og supervisjon av LIS-leger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Erfaring
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Det søkes etter erfaren spesialist i hematologi
 • Akademisk kompetanse er ønskelig og vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlige egenskaper og egnethet ved ansettelse
 • Vi søker deg som kommuniserer godt både med pasienter, pårørende og kolleger
 • Du bidrar aktivt til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Du har gode faglige vurderingsevner og kan arbeide målrettet og strukturert
 • Du søker aktivt ny kunnskap og er godt oppdatert på utviklingen i fagfeltet

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer hematologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Hematologisk seksjon har et nært samarbeid med onkologisk seksjon, noe som har vært velfungerende i alle år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 51518106
Navn: Einar Haukås
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 51518383
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image