Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker etter lege i spesialisering i onkologi ved avdeling for blod og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssjukehus. Vi ønsker oss en arbeidsom og initiativrik kollega med interesse for onkologi, og som ønsker å spesialisere seg innen fagfeltet.

Vi kan tilby en meningsfull jobb i et godt miljø og et interessant fagfelt i stor utvikling.

Avdeling for blod- og kreftsykdommer har en hematologisk og en onkologisk seksjon. Onkologisk seksjon består av strålebehandlingsenhet, poliklinikk med dagbehandling og sengepost. Onkologiseksjonen har ansvar for behandling av de fleste kreftformer hos voksne. Lungekreft og gynekologisk kreft behandles i samarbeid med lungeleger/gynekologer. Hematologiseksjonen har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfomer. Et palliativt senter med 4 sengeplasser, poliklinikk og tilsyn til inneliggende er tilknyttet avdelingen. Avdelingen har en egen seksjon for forskning og utvikling.

LIS-leger inngår i 15-delt forvaktsordning sammen med LIS i hematologi.

Oppstart etter avtale.  Vikariat er på 1 år med mulighet for forlengelse

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no. og dagensmedisin.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i døgnpost.
 • Delta i 15-delt forvaktsordning,
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingens øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer
 • Undervisningsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.
 • God skriftlig dokumentasjon.
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommuniserer tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter.
 • Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningsorientert.

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer onkologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Onkologisk seksjon har et nært samarbeid med hematologisk seksjon, noe som er svært gunstig faglig.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Overlege
Telefon: +47 51518106
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image