Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi søker nysgjerrige og lærevillige leger til spesialisering i indremedisin og Hematologi

Hematologisk seksjon er en del av Avdeling for Blod og Kreftsykdommer(ABK) i Stavanger. Vi har ansvar for hematologiske sykdommer inklusive akutte leukemier og lymfekreft. Faget spenner seg fra vanlige tilstander som venøse tromboser til sjeldne kuriositeter. Faget passer for deg som er faglig interessert og liker å forstå de store og små sammenhengene i menneskekroppen. Faget har stor bredde, fra nære møter med alvorlig syke pasienter til sofistikert diagnostikk på molekylnivå. Hematologi ligger i brytningspunktet mellom indremedisin og kreftbehandling. Faget innebærer også en del praktiske prosedyrer. Her får man brukt hele seg.

Hematologisk seksjon består av 6 overleger og 4 LIS-leger i spesialisering, samt 2-3 LIS-leger i rotasjon fra onkologisk og medisinsk avdeling. Du vil bli del av et godt fagmiljø med gode forutsetninger for egen læring og vekst.

Avdelingen er lokalisert til avdeling 2K på Våland. Vi flytter samlet til NyeSUS på Ullandhaug når den tid kommer. Seksjonen består av sengepost, poliklinikk og dagbehandling. Som lis-lege hos oss vil du rotere mellom disse. ABK har en egen seksjon for forskning og utvikling.

Tjeneste ved vår avdeling dekker de fleste læringsmålene for hematologi i «ny Lis-ordning». Spesialiseringen trenger 6 mnd tjeneste innen transplantasjonsmedisin (på Rikshospitalet eller Haukeland) Vi legger til rette for denne tjenesten i løpet av spesialiseringsløpet. Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning.
LIS i hematologi deltar i 15-delt vaktordning på Avdeling for blod og kreftsykdommer (Ikke nattevakt, arbeidstid til 22:00 ukedager og til kl 1800 helgedager. Vaktbelastningen er overkommelig og godt forenlig med familieliv.

Leger både med og uten indremedisinsk erfaring er velkomne til å søke. For søkere som ikke har gjennomført/mangler deler av generell indremedisinsk tjeneste vil vi legge til rette for at dette kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte som en integrert del av spesialiseringen i hematologi. Dette avtales individuelt utfra hva kandidaten trenger. Vi har ledige vikariater på 1 år med gode mulighet for forlengelse

Stillingen lyses også ut på nettsiden legejobber.no. og dagensmedisin.no

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgavene vil bestå i drift av sengepost, dagpost og poliklinikk, deltagelse i undervisning, i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Arbeidsoppgavene vil tilpasses ditt faglige nivå gjennom utdanningsløpet.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå 

Personlege eigenskapar

 • Vi vektlegger personlige egenskaper og egnethet ved ansettelse
 • Vi trenger deg som kan kommunisere med pasienter, pårørende og kolleger
 • Du har vilje til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • Du kan jobbe målrettet og strukturert og tilegne deg ny kunnskap
 • Du er fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En avdeling med alle typer hematologiske pasienter i et travelt og spennende faglig miljø.
 • Hematologisk seksjon har et nært samarbeid med onkologisk seksjon, noe vi ser på som en  ubetinget fordel for begge parter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskoms.
 • En veldig god pensjonsordning.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Avdelingen legger til rette for gjennomføring av alle deler av spesialistutdanningen.
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktpersoner
Navn: Einar Haukås
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 51 51 83 83
Navn: Bjørnar Gilje
Tittel: Overlege
Telefon: +47 51518106
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for blod- og kreftsykdommer, Helse Stavanger HF
Gerd Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image