Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Psykisk helsevern og rus divisjonen har utdanningsstillinger til spesialitet i voksenpsykiatri i avdelingene Akuttpsykiatri, Nordbyhagen, 5 DPS-er, Kongsvinger, Jessheim, Lillestrøm, Groruddalen og Ski. Alderspsykiatri, Skytta, og Spesialpsykiatri på Skedsmokorset.

Det er til sammen 53 utdanningsstillinger, og voksenpsykiatrien er godkjent for 5 års tellende tjeneste til spesialiteten

De som ansettes får sitt ansettelsesforhold på divisjonsnivå, men vil ha sine arbeidssteder på ulike seksjoner. Voksenpsykiatri har en rulleringsordning, der man to ganger pr. år søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene, slik at kandidaten kan får sin tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig.

 • Akuttpsykiatrisk avdeling består av akuttpsykiatrisk mottak, fem sengeseksjoner, ECT poliklinikk og konsultasjons- og liasonenhet. Avdelingen gir akuttpsykiatrisk tilbud til voksne med behov for øyeblikkelig hjelp, og samarbeider tett med de andre avdelingene på sykehuset og kommuner/bydeler i opptaksområde. Behandlergruppen består av 15 psykiatere 6 psykologspesialister, 15 LIS3 og 9LIS1. Arbeidsoppgavene består av mottak av pasienter, klinisk arbeid i samarbeid med teamet på seksjonen og deltakelse i 15-delt vaktordning.
 • DPS Nedre Romerike Allmenpoliklinikk A tilbyr poliklinisk utredning, diagnostikk og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser, primært angst- og depresjonslidelser, traumelidelser, men også spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser og ADD/ADHD. Seksjonene har også et OCD-team, et eMestringsteam og et inntaks- og avklaringsteam. OCD-teamet tilbyr intensiv behandling av tvangslidelser (OCD), panikklidelser og sosial fobi. Teamet tar imot pasienter fra hele opptaksområdet til Ahus. eMestring er veiledet internettbehandling for pasienter med depresjon, sosial angst og panikklidelse. Behandlingsprogrammet er modulbasert og pågår over ca. 14 uker. 

Allmennleger som trenger sykehustjeneste og lege uten turnus, kan søke på vikariater. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Alle søkere må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Følger ordinært utdanningsforløp med tjeneste i sengepost og poliklinikk. 
 • Vakt ifølge tjenesteplan på hvert enkelt arbeidssted (avdeling).

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig.
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste, for tilsetting i faste stillinger.
 • Søker må ha førerkort 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Bidra til et koordinert helsetilbud
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Opplæring og veiledning
 • Mulighet for barnehageplass og bolig
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt.
 • Sentralbeliggenhet med kort reisevei fra Oslo
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Randi Margrethe Teig
Tittel: Førstekonsulent
Telefon: +4767968935
Navn: Na Nguyen Pham
Tittel: Overlege/Seksjonsleder
Telefon: +4767968236
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern, PHR LIS voksenpsykiatri
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen