Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

DPS Follo er en avdeling under Akershus universitetssykehus, og består av en kontorfaglig seksjon og 6 kliniske seksjoner; Allmennpoliklinikken, Tidlig intervensjon- og rehabilitering ved psykoselidelser (TiRe), Seksjon for gruppeterapi, Akutteam, Seksjon for døgnbehandling og Enhet for spiseforstyrrelser (døgn- og poliklinisk behandling). Enhet for spiseforstyrrelser er divisjonsovergripende for Ahus. Det jobber totalt 14 overleger og 5 Lis på DPS Follo. 
DPS Follo er inne i en spennende tid, og vi har fokus på psykosebehandling.

Vi ønsker en overlege som kan være med i arbeidet med å videreutvikle vårt behandlingstilbud til pasienter med psykoselidelser. Vi er opptatt av faglig utvikling og er engasjerte i flere spennende prosjekter. Det er utstrakt samarbeid med kommunene i vårt opptaksområde.

Vi søker 1 overlege i 100% fast stilling.

DPS Follo arbeider målrettet med å styrke legedekningen innen psykosefeltet.

Seksjon TiRe utreder og behandler personer over 15 år, hvor det er mistanke om utvikling av psykoselidelser eller personer med kjent psykoselidelse. Dette er en tverrfaglig sammensatt seksjon med 5 overlegestillinger. I tillegg har vi 1 lege i spesialisering, 7 spesialsykepleiere, 1 spesialvernepleier, 4 psykologspesialister og 3 psykologer. Videre har vi samarbeid med NAV om IPS, ved at 2 jobbspesialister fra NAV er tilknyttet seksjonen.

 Alle pasienter hos oss får tildelt et behandlingsteam. Overlege inngår som en del av teamet som medisinskfaglig ansvarlig og/eller ansvarlig for vedtak etter PHL. Arbeidet innebærer å være delaktig i utredningsoppgaver, behandling, samhandling med andre instanser, ha vedtaksansvar og tett samarbeid med kommunale tjenester. Seksjonen har pasienter i frivillig vern, pasienter som er underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter som er domfelte til tvungent psykisk helsevern. Overlege har ansvar for egen pasientliste. I august 2022, etablerte vi to  FACT-team i vårt opptaksområde. Den som tilsettes vil sammen med psykologspesialist være vedtaksansvarlig for noen av FACT teamets pasienter, og ha tett dialog og samarbeid med FACT teamet. 

Vi har et raust og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på trygghet og trivsel.
DPS Follo er lokalisert sentralt i Ski sentrum med god tilgang til offentlig kommunikasjon. Med den nye Follobanen tar det bare 11 minutter fra Oslo S. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Vedtaksansvar for pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Faglig ansvar for pasienter med dom om psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Mulighet for deltakelse i Ahus DPS/ ARA sin vaktordning for leger
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i team, samt internt i avdelingen og eksternt opp mot andre avdelinger i Ahus og kommunehelsetjenesten
 • Klinisk veiledning av LIS, samt veiledning av samarbeidende helsepersonell ved behov

Kvalifikasjoner

 • Søkeren må ha legeautorisasjon og være godkjent spesialist i voksenpsykiatri
 • Erfaring fra behandling av målgruppen, og erfaring med vedtak om tvungent psykisk helsevern uten døgn
 • Erfaring fra rus- og psykiatrifeltet vil være en fordel
 • Krav om kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter
 • Søkeren bør ha utredningskompetanse
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi søker faglig engasjerte kollegaer med gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, evne til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet og selvstendighet vil bli tillagt vekt ved ansettelse

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Faglig og personlig utvikling, faglig dyktige og gode kollegaer
 • Et tverrfaglig, spennende, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med stor takhøyde
 • Ukentlige legemøter med legene på DPSet
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen et fagområde i vekst og utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Mulighet for forskningsarbeid
 • Det trekkes 2 % av lønn for medlemsskap i offentlig pensjonsordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Henriette Erika Susanne Parmann
Tittel: Ass. seksjonsleder
Telefon: +4790198673
Navn: Espen Lind Johnsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 90784943
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Follo poliklinik TIRE 
Åsenveien 3
1400 Ski