Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen består av dag/døgn-enheter lokalisert til Sogn og Nydalen, og to poliklinikker som er lokalisert til hhv. Nydalen og Mortensrud. Akuttenheten på Sogn har øyeblikkelig hjelp funksjon, og dekker hele Oslo sykehusområde utenfor ordinær arbeidstid.

BUPAs primære arbeidsoppgave er utredning og behandling av moderate til alvorlig psykiske lidelser hos barn og ungdom. LIS jobber både i tverrfaglige team og selvstendig. Legegruppen er solid, med erfarne overleger på alle seksjoner. Faglig støtte og veiledning er derfor lett tilgjengelig. LIS får ivaretatt alle krav gjeldende til spesialiteten, som definert tid til fordypning, veiledning av overlege på enheten, undervisning og obligatoriske kurs. BUPA samarbeider godt med sykehusets øvrige klinikker, og hele spesialistutdanningen kan gjennomføres ved Oslo universitetssykehus. Stillingene innebærer også mulighet for ett års tjeneste på Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus (S-BUP) og Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) som ledd i rotasjonen.  

Vi har et ivaretagende og engasjert arbeidsmiljø som vektlegger teamarbeid, gode og funksjonelle rutiner for pasientforløp og kvalitetssikring, og den enkeltes og fellesskapets fagutvikling. Barne- og ungdomspsykiatri er et satsingsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med å styrke og bedre tilbudet vårt. Du som begynner å jobbe hos oss vil få ta del i dette utviklingsarbeidet. 
Vi søker leger med interesse for den store bredden i vårt fagfelt og som kan dele vårt engasjement både for pasienter og arbeidsmiljø. Erfaring fra Barne- og ungdomspsykiatri er nyttig i de fleste spesialiteter, og vi søker også deg som primært ønsker denne erfaringen. Spesielt oppfordrer vi allmennleger til å søke.

Vi lyser ut vikariater med mulighet for forlengelse, med oppstart 1. september 2024. Det må påberegnes deltakelse i BUPAs akuttberedskap/vaktordning, med hjemmevakt og overlege i bakvakt p.t.
Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Det må påberegnes deltakelse i p.t. 10-delt hjemmevaktordning 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Søkere skal ha godkjent læringsmålene i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er en fordel og vil bli vektlagt
Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • har gode samarbeidsevner
 • har evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • er fleksibel, løsningsorientert og robust
 • er positiv og har evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • har interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • har interesse for forskning
Vi tilbyr
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Eget nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Deltakelse å obligatoriske kurs i spesialiteten
 • Faglige utfordringer og et godt arbeidsmiljø
 • Erfaring med et spennende fagfelt
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Ruth Kari Ramleth
Tittel: Rådgiver (Med)
Telefon: +4790086489
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image