Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Midt-Norge RHF søker assisterende fagdirektør innen samhandling og somatiske fag.

Vi søker etter deg som ønsker å bidra til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen. Som assisterende fagdirektør vil du lede og ha personalansvar for
en av tre seksjoner i fagavdelingen, med spesielt ansvar for samhandling og somatikk. Seksjonens arbeidsoppgaver omfatter i dag
samhandling, prehospitale tjenester, helseberedskap, e-helse og hele bredden av somatiske fag inkludert anskaffelse av private helsetjenester og avtaleoppfølging, legemidler/farmasi og rehabilitering.

Vi ser etter en strategisk og engasjert assisterende fagdirektør og seksjonsleder med bred forståelse for
helheten i helsetjenesten og dens politiske føringer. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig ligge på et overordnet
strategisk nivå med tanke på å koordinere arbeidet og legge premissene for en god, likeverdig og
tilgjengelig helsetjeneste i regionen. Sentralt i ansvarsområdet ligger regional oppfølging av Nasjonal helse og samhandlingsplan.

Stillingen inngår i helsefagavdelingens ledergruppe, som en av tre seksjonsledere. 

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder med personalansvar
 • Lede og videreutvikle arbeidet på regionalt nivå med samhandling i Midt-Norge
 • Lede arbeidet med prehospitale tjenester og helsefaglig beredskap på regionalt nivå i Midt-Norge
 • Bidra til ivaretakelse av sørge for- ansvaret innen tjenesteområdet somatikk, herunder
  kapasitets- og prioriteringsvurderinger/tjenestedimensjonering og fag- og funksjonsfordeling
 • Bidra i arbeid med å fremme kvalitet og pasientsikkerhet
 • Delta i regionale og nasjonale råd, utvalg, prosjekter og nettverk, og arbeide opp mot sentrale
  myndigheter som HOD og Helsedirektoratet
 • Stedfortreder for fagdirektør 

Stillingens innhold vil kunne bli tillagt andre oppgaver og tilpasset og/eller endret ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Kunnskap om helse- og omsorgstjenester, organisering, styring og ledelse i kommunal sektor
 • Relevant erfaring fra arbeid på overordnet strategisk nivå, innen samhandling, prehospitale tjenester og helseberedskap
 • Tidligere erfaring med prosjektledelse, utrednings- og utviklingsarbeid er positivt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • God relasjonsbygger med offensiv, strukturert, resultatorientert og systematisk arbeidsform
 • Vilje til å ta et helhetlig ledelsesansvar for seksjonens ansvarsområder
 • Evne til å inkludere medarbeidere og videreutvikle deres kompetanse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på personlig egnethet, relevant kompetanse og erfaring samt
helhetlig sammensetning av teamet i seksjon og avdelingens ledergruppe.

Vi tilbyr

 • Spennende og  utfordrende stilling i en av Midt-Norges største virksomheter
 • Et tverrfaglig kompetansemiljø, med svært dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP

Helse Midt-Norge holder til på Tangen i Stjørdal. Vi deler hus med Nord Universitet og har egen parkeringsplass, kantine og treningsrom. Med våre ca. 90 ansatte er vi en forholdsvis liten organisasjon med kort vei til ledelsen, kollegaer og støttefunksjoner. Vi jobber med utvikling av helseforetakene i Midt-Norge, til sammen er vi ca. 22.000 ansatte.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Helse Midt-Norge RHF
Kontaktperson
Navn: Ragnhild Johansen
Tittel: ass. Fagdirektør
Telefon: +47 48124031
Hjemmeside
Arbeidssted
Wessels veg 75
7502 STJØRDAL