Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Bjerkreim legekontor har tre fastlegehjemler og en LIS1-lege.  En av våre leger går av med pensjon i Januar 2025, derfor søkes det nå etter en ny fastlege.

Legekontoret er samlokalisert med fysioterapi og treningssenter i lyse og funksjonelle lokaler. Legekontoret har ca 3200 listepasienter.

Arbeidsoppgaver
Til legehjemmelen er det tillagt:
 • Dag-legevakt innenfor kontortid
 • Deltakelse i interkommunal legevakt utenom kontortid
 • Kan bli  kommunal bistilling i henhold til regelverk
Kvalifikasjoner
 • Fullført LIS1-tjeneste med rett til å jobbe for trygderefusjon 
 • Godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og legevakt 
 • Planlagt, påbegynt eller fullført spesialistutdanning i allmennmedisin 
 • Norsk autorisasjon uten begrensninger 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, og gode evner til kommunikasjon er nødvendig. Ikke-skandinaviske søkere må kunne dokumentere norsk-kunnskaper minimum på nivå C1 
 • Sertifikat klasse B 
Personlige egenskaper
 • Motivasjon for videre karriere i allmennmedisin 
 • Fleksibilitet, engasjement og selvstendighet 
 • Gode samarbeidsevner og interesse for tverrfaglig teamarbeid 
 • Trives med å arbeide strukturert og målrettet 
 • Ønske om å holde seg faglig oppdatert og bidra til kvalitetsutvikling i tjenesten  
 • Motivasjon for langsiktig pasientoppfølging 

Vi tilbyr
 • God tilrettelegging for spesialistutdanning, for eksempel veiledning for LIS3-løp på legekontoret 
 • Et faglig aktivt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø 
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon og arbeidstid
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen   
 • Betingelser: Vi lyser ut hjemmelen som selvstendig næringsdrivende fastlegeavtale i henhold til gjeldende regelverk. Nærmere om legekontoret, driftskostnader blir opplyst i intervjuet eller ved henvendelse. Kommunen kan også vurdere andre ansettelsesvilkår enn ordinær næringsdrift i en tidsavgrenset periode, for eksempel innenfor rammen av ALIS. Avtaleinngåelse skjer på vilkårene og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler. 
 • Du må legge fram politiattest, før du starter, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 
 • Ta med attester og vitnemål til intervju 
 • Oppstart etter avtale. Vi gjør oppmerksom på: Hovedregelen i offentlighetsloven er at søkere til ledige stillinger skal være offentlige, jf. §25. Skulle du ha et ønske om at din søknad skal unntas offentligheten må du begrunne dette i søknaden. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bjerkreim kommune
Levekår
Kontaktpersoner
Navn: Knut Vassbø
Tittel: Kommunelege
Telefon: 41221525
Navn: Eva Fagerheim
Tittel: Kommunalsjef levekår
Telefon: 45432973
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bjerkreim legekontor
Vikesågata 57A
4389 VIKESÅ
Søk på stillingen