Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Organiseringen av veiledningsgrupper og utdanning av nye veiledere i allmennmedisin utføres av Legeforeningens veilederkoordinatorer, som selv er fastleger og gruppeveiledere. Legeforeningen har i dag fem slike veilederkoordinatorer i allmennmedisin. Veilederkoordinator for Nord-Norge og Trøndelag går av med pensjon ved utgangen av 2024. Vi søker derfor etter en ny veileder som vil være med på å videreutvikle gruppeveiledning i spesialistutdanningen for allmennleger i denne regionen.
 
Arbeidsoppgaver
Hovedoppgaver i stillingen er å utdanne og etterutdanne gruppeveiledere og å drifte systemet med veiledningsgrupper i allmennmedisin både praktisk og pedagogisk. Det innebærer blant annet å holde oversikt over venteliste, starte nye veiledningsgrupper etter behov og å holde fortløpende kontakt med gruppeveiledere. Videre utarbeider koordinatorene konsepter og faglige veivisere til veiledningsgruppene.
 
Nødvendige kvalifikasjoner
  • Spesialist i allmennmedisin og utdannet gruppeveileder i allmennmedisin.
  • Vi ser etter en engasjert fastlege som er interessert i pedagogikk og veiledning av leger.
  • Personlig egnethet vektlegges.
 
Vi tilbyr
I stilling som veilederkoordinator for Nord-Norge og Trøndelag jobber du i faglig fellesskap med fire andre veilederkoordinatorer. Denne stillingen krever tilstedeværelse én fast dag i uken (for tiden torsdager), i tillegg til bevegelig tid. Den nye veilederkoordinatoren vil få ansvar for veiledningsgrupper i Trøndelag og Nord-Norge og må selv ha bosted i ett av disse områdene.

Stillingen rapporterer til utdanningssjef i seksjon for utdanning – drift, og er organisert som del av Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat. Ønsket tiltredelse er oktober - november 2024 slik at overlapp og opplæring med avtroppende veilederkoordinator kan ivaretas på en god måte.

Spørsmål om stillingen kan rettes til veilederkoordinator Peter Prydz på telefon 977 73 616, e-post jobb@peterprydz.no, eller til utdanningssjef Merete Dahl på telefon 913 43 495, e-post merete.dahl@legeforeningen.no.

Vi ønsker søknad med CV, vitnemål, attester og annen relevant dokumentasjon. Søknad sendes via Finn.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Den norske legeforening
Kontaktpersoner
Navn: Peter Prydz
Tittel: Veilederkoordinator
Telefon: 977 73 616
Navn: Merete Dahl
Tittel: Utdanningssjef/leder av seksjon utdanning-drift
Telefon: 913 43 495
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Nord-Norge/Trøndelag
,
0158 OSLO