Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos er en del av Klinikk for medisin og nevrologi. Medisinsk avdeling består av grenspesialitetene kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi og geriatri. Avdeling består av poliklinikk og sengeposter, og har for tiden ca. 150 ansatte. Avdelingen skal yte spesialisthelsetjeneste til befolkningen i nord i Trøndelag hvor nedslagsfeltet utgjør ca. 43 000 innbyggere.

Sykehuset Namsos er et kompakt sykehus med bla indremedisin, psykiatri, kirurgi/ortopedi, nevrologi, øye, ønh, føde/gyn og fulldigitalisert røntgenavdeling samlet i samme bygningsmasse. Det er et nært og godt samarbeid mellom avdelingene. Medisinsk avdeling er en aktiv, kollegial og moderne kollegium med, for et relativ lite sykehuset, et bred spektrum av diagnostisk og klinisk virksomhet, på en høy standard.

 

Avdelingen har ledig:

30 % fast stilling for Overlege i Lungemedisin

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekrutterer personer med innvandrerbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • Visitt ved medisinsk avdeling
 • Poliklinisk virksomhet
 • Vedlikehold og utarbeidelse av relevante prosedyrer for fagområdet lungemedisin
 • Veiledning og supervisjon av leger i spesialisering
 • Delta i undervisning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i lungemedisin

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta egne avgjørelser, arbeide selvstendig og utvise godt faglig skjønn.
 • Gode samarbeidsegenskaper både i forhold til pasienter, kollegaer og andre samarbeidspartnere.
 • Det forutsettes at søkeren behersker norsk både skriftlig og muntlig.
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og individuell avtale.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Annbjørn Johansen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 94830423
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske leger, Sykehuset Namsos,  Helse Nord-Trøndelag HF
Hvikvegen 8
7800 NAMSOS
Søk på stillingen