Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak. Klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år og består av syv avdelinger.

Avdelingen har en sengepost med 16 senger, et gastroenterologisk undersøkelseslaboratorium (Gastrolab) med stor endoskopisk aktivitet, en konsultasjonspoliklinikk samt en egen dagpost hvor det vesentlig utredes og behandles pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer og leversykdommer. Noe av tjenesten kan foregå ved Gastrolab, Medisinsk avdeling, Orkdal sjukehus avhengig av endoskopisk kompetanse

Vi har nå ledig 2 faste overlegestillinger og et svangerskapsvikariat med varighet på 1 år. Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i alle overlegeoppgaver ved avdelingen, inkludert utredning og behandling på poliklinikk, endoskopienhet, dagpost og ved sengepost
 • Undervisning og fagutvikling, både lokalt og nasjonalt
 • Deltagelse i bakvaktsordning som inkluderer er omfattende rådgiving til og samarbeid med andre avdelinger lokalt og regionalt
 • Bidra til utvikling av et godt fagmiljø i og utenfor egen avdeling 
 • Noe av tjenesten kan foregå ved Gastrolab.,Medisinsk avdeling ved Orkdal sykehus

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Beherske norsk språk, skriftlig og muntlig
 • Spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer eller nær fullført utdanning svarende til dette
 • Klinisk og endoskopiskerfaring vil bli vektlagt
 • Erfaring og kompetanse innen forskning, undervisning og fagutvikling vil bli vektlagt 
 • Tjeneste som ikke er dokumentert, vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi 2 referanser

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet
 • Ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt miljø og kompetente kolleger
 • Gode muligheter for forskning og undervisningsarbeid
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tine Rønne
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: +47 95906320
Navn: Kristin Aasarød
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 72571785
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim