Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har nå en spennende ledig stilling som overlege i TIPS-teamet på Spesialpsykiatrisk poliklinikk.

Søndre Oslo DPS er ett av to Distrikts psykiatriske senter ved Oslo Universitetssykehus HF i Klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen ca 150 000 innbyggere. Avdelingen er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud og har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og med ca. 150 faste stillinger.

Søndre Oslo DPS består av Spesialpsykiatrisk seksjon, Døgnseksjon, Allmennpsykiatrisk seksjon og kontorfaglig seksjon.
Spesialpsykiatrisk seksjon består av FACT-enheten, Akuttenheten og Spesialpsykiatrisk poliklinikk.

Spesialpsykiatrisk poliklinikk har totalt 18 stillinger og er delt i to team; TIPS-team og Psykoseteam og har flere spennende prosjekter på gang. Enheten deltar jevnlig i aktuelle og interessante forskningsprosjekter. Enheten søker for tiden etter forskningskoordinator, som vi tror vil ha stor innvirkning på teamet. TIPS-teamet utreder og behandler pasienter med mistanke om underliggende psykoselidelse, og pasienter med førstegangspsykose.

Vi har tre IPS-jobbspesialister tilknyttet enheten, -for å få flere ut i ordinært arbeid. Vi har gjennom en årrekke hatt høyt fokus på pårørendearbeid i form av familieundervisning og psykoedukativt familiearbeid i grupper. 

Spesialpsykiatrisk poliklinikk kan kjennetegnes ved et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø og har gode tverrfaglige samarbeidsmodeller. Hver pasient får et tilpasset team i vår enhet. Teamet består som regel av en medisinsk ansvarlig/overlege, psykolog/psykologspesialist og koordinator. Erfaringene med denne ordningen er at ansvar og oppgaver fordeles godt mellom deltakerne i teamet og sikrer gode vurderinger og drøftinger i hver enkelt pasientsak, samtidig som det gir god trygghet og støtte for de ansatte som jobber med vår pasientgruppe.

Det er mulighet for noe fleksibilitet i forbindelse med arbeidstid, innenfor vår kjernetid.
Da en av våre erfarne overleger går over i nye spennende utfordringer har vi nå ledig fast stilling som overlege i TIPS-teamet. 

Erfaren LIS er også velkommen til å søke stillingen hos oss.

Tiltredelse etter avtale. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om stillingen.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig ansvar for utredning og behandling av pasienter med lidelser i psykosespekter
 • Utredning og oppfølging av somatisk helse og medikamentell behandling 
 • Individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Oppfølging og behandling av pasienter underlagt TPH-uten døgnopphold og dom til behandling
 • Samarbeid med eksterne instanser og internt i klinikken
 • Ansvar for vurdering av henvisinger ihht. enhetens rutiner
 • Familie- og nettverkssamarbeid
 • Aktivt samarbeid i tverrfaglig team
 • Bidra til enhetens fagutvikling
 • Veiledning av LIS
Om ønskelig er det mulighet for å delta i vaktordning ved Døgnbehandlingsseksjonen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Erfaren LIS i sluttfasen av spesialisering vil også kunne vurderes
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du: 
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har interesse for arbeid med personer med alvorlig psykisk lidelse og deres familier
 • arbeider selvstendig og er ansvarsbevisst
 • har gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe i tverrfaglig team
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet, respekt og godt humør
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team
 • Et godt og stimulerende miljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Høyt faglig nivå og stort engasjement
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Hilde Aasli Daler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97067959
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpsykiatrisk poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF
Helga Vaneks Vei 6
1281 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image