Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Som overlege hos oss vil du være en del av et stort fagmiljø som jobber på tvers av profesjoner hvor vi sammen er opptatt av å kunne skape gode individuelle pasientforløp.

ARA Elvestad døgn er en av døgnseksjonene i ARA på Akershus universitetssykehus. Vi tilbyr utredning og behandling for pasienter over 18 år med rusproblematikk, ofte gjerne i kombinasjon med andre psykiske lidelser. Vi har tre sengeposter hvor pasientene er inneliggende i 3-6 måneder. De siste årene har vi sett en stor økning av henvisninger til utredning. Vi utreder innenfor ruslidelser, personlighetsproblematikk, angst- og depresjonslidelser, ADHD, kognitive lidelser, bipolare lidelser og psykoselidelser.

Vår behandling innebærer miljøterapi, samtaleterapi, gruppeterapi, samt ukeprogram med aktiviteter som ridning, friluftsliv, svømming, kreative grupper, trening og utflukter. Målet er å tilrettelegge for å kunne skape en endring av både rusmønster og livsstil. Vi er opptatt av å se enkeltmenneske for å kunne gi en tilpasset behandling ut i fra pasientens behov og forutsetninger. Vi ønsker å tilby pasientene erfaringer som fører til læring, mestring og utvikling på veien mot et rusfritt liv. 

Vi holder til i idylliske og naturnære lokasjoner langs Glomma i Nes kommune. Grunnet vår flotte lokasjon er det begrenset kollektivmuligheter. Man tar tog til Årnes togstasjon, og vi har anledning til å ordne transport fra stasjon til ARA Elvestad døgn.

Vi har pr tid ledig et vikariat som overlege i 50-100 % stilling på 6 måneder.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i seksjonens tverrfaglig team
 • Medisinskfaglige vurderinger, behandling og utredning av pasienter 
 • Spesialistspesifikke oppgaver som blant annet epikrisegodkjenning, spesialistmedvirkning i behandlingsforløp og deltakelse i inntaksarbeid
 • Veiledning og rådgivning til annen lege på seksjonen, samt personal og pasienter 

 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist innen rus og/eller psykiatri
 • Godt faglig oppdatert
 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide strukturert, systematisk og selvstendig.
 • Kreativ og løsningsorientert.
 • Nysgjerrig og engasjert
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Behersker norsk godt skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø. 
 • Mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Utfordrende og varierte oppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Tilknytning til fagmiljø lokalt og i avdelingen.
 • Gode velferdstilbud for ansatte f.eks. hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Naturskjønne og landlige omgivelser på Årnes, i pendleravstand til Oslo.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Lene Dalen Skaara
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67961400
E-post: ledska@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Divisjon psykisk helsevern ARA, Elvestad seksjon
Nedre Hagaveg 303
2150 Årnes