Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Medisinsk klinikk er den største somatiske klinikken ved St. Olavs Hospital. Majoriteten av pasientene innlegges som øyeblikkelig hjelp via sykehusets akuttmottak, og klinikken har mer enn 7500 innleggelser per år. Klinikken har sju avdelinger: Avdeling for blodsykdommer, Avdeling for fordøyelses - og leversykdommer, Avdeling for nyresykdommer, Avdeling for endokrinologi, Avdeling for geriatri, Avdeling for hjerneslag og Avdeling for infeksjonssykdommer.

Vi har følgende spesialiseringer, nyresykdommer, infeksjonssykdommer, fordøyelses - og leversykdommer, geriatri, blodsykdommer, endokrinologi og generell indremedisin

Vi håper du vil søke hos oss! Oppgi i søknadsteksten hva slags fagfelt du ønsker spesialisering innen. Den som tilsettes vil få rotere til andre avdelinger/ klinikker, slik at kravene til ønsket spesialitet blir oppfylt. Vi oppfordrer også deg som er usikker på spesialiseringsløp om å søke.

Les mer om spesialiseringsforløpet: Leger i spesialisering (LIS) - St. Olavs hospital HF (stolav.no)

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter
 • Bidra faglig gjennom internundervisning, veiledning og teamarbeid
 • Bidra i undervisning av medisinstudenter og studenter i helsefag
 • Bidra i avdelingens forskningsaktivitet
 • Bidra i Klinikkens fagutviklingsarbeid gjennom arbeid med faglige prosedyrer og forbedringsarbeid 
 • Deltakelse i indremedisinsk vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus-/LIS del 1 
 • Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Forskningskvalifikasjoner og interesse for forskning vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • God arbeidskapasitet, selvstendighet og beslutningsdyktighet
 • Tar ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger
 • God veiledning og supervisjon
 • Individuell utdanningsplan ved oppstart
 • Gode muligheter for forskning og undervisningsarbeid
 • Interessant og utfordrende klinisk arbeid
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst og medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tine Rønne
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: +47 95906320
Navn: Tobias Schmidt Slørdahl
Tittel: Overlege
Telefon: 91145009
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim
Søk på stillingen