Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig vikariat i perioden 01.09.2024- 31.08.2025

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon må leggast ved søknad på stilling som Lege i spesialisering.

Midt i det beste Norge kan by på av fjord og fjell finn du Volda. Opplev dei ville og vakre Sunnmørsalpane med alt frå enkle ruter og oppmerka stiar i flate fjelldalar til utfordrande klatreturar og fantastiske toppturar. Vi byr også på eit særs blomstrande kultur- og idrettsliv og eit framoverlent høgskule miljø. Det er gode kommunikasjonar med flysamband til Bergen og Oslo frå Ørsta/Volda lufthamn.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i seksjonen sine aktivitetar innafor vakt, poliklinikk og operativ verksemd
 • Rettleiing vert gjeve etter vanlege retningsliner

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført LIS1
 • Sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må meistre norsk språk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Medverkar til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Juha Tuomas Hietanen
Tittel: Seksjonsleiar lege
Telefon: 70058200
Hjemmeside
Arbeidssted
Ortopediske legar Volda
Kløvertunvegen 1
6100 Volda