Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
  • Listelengde: 1200
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Er du i ferdig med LIS 1 og trenger praksis i allmenmedisin eller helt ferdig,men ønsker å jobbe som fastlege uten å måtte investere i egen praksis? Jeg søker 100% vikar for 1år. Etter dette kan det bli aktuelt å jobbe på deleliste. Rasta legesenter ligger sentralt i forhold til Oslo,ca 20 km fra sentrum , Lillestrøm og Ahus. Fra Oslo kjører du mot trafikkøen. Bussholdeplass rett utenfor sentret. Legesentret er fullt utstyrt mtp. hva som forventes i generell allmennpraksis. Vi er en hyggelig 5-legepraksis med veldig erfarne legekollegaer og dyktige og hyggelige medarbeidere. Kollegial fraværsdekning innad på legesenteret i ferie og annet fravær. Lege som tildeles fastlegehjemmelen må forplikte seg til å gå inn i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene. Den som ansettes må akseptere legesenterets internavtale og selskapsavtale. Vi har ingen kommunale oppgaver for kommunen. Min liste er på 1200 pasienter.Bare hyggelige pasienter.Veldig gode inntjeningsmuligheter og gunstig utgiftsnivå. Infodoc datasystem, Helsenorge.no for kommunikasjon og E-konsultasjoner fra pasientene. For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Send en mail til: ansigersvold@gmail.com eller ring etter kl. 15.30. Arbeidssted Rasta legesenter Rastastubben 3 1476 RASTA Kontaktperson An Sigersvold mob. 90923854 Spesialist i allmenmedisin Rasta legesenter
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: An Young Sigersvold
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 90923854
E-post: ansigersvold@gmail.com
Arbeidssted
Rasta legesenter
Rastastubben 3
1476 RASTA