Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kirurgisk avdeling består av fagseksjonene gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrin kirurgi, samt seksjon for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Vi søker en engasjert stipendiat i 50 % stilling for PhD løp og 50 % klinisk stilling som overlege i bryst- og endokrinkirurgi. Det planlegges en studie hvor en undersøker om rekkefølgen på vaktpost lymfeknute-diagnostikken, før eller etter fjerning av svulsten i brystet kan påvirke overlevelsen. Stillingen har en varighet på 6 år.  


Det er 4 overleger på seksjonen hvor alle jobber på begge lokalisasjoner, Kalnes og Moss. Det planlegges i utgangspunktet forholdvis lik andel av bryst- og endokrinkirurgiske pasienter. Vi opererer i overkant av 250 brystkreft pasienter og 300 thyroidea/parathyroidea årlig. Vi ønsker å bli et EUSOMA sertifisert senter. 
 

Arbeidsoppgaver

I 50 % klinisk overlegestilling:

 • Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med bryst- og endokrinkirurgiske lidelser
 • Poliklinikk og dagkirurgi
 • Ivaretakelse av inneliggende pasienter.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i bryst- og endokrin kirurgi eller kort tid igjen til ferdig spesialist
 • Kirurgisk erfaring og personlig egenhet vektlegges
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk godt - muntlig og skriftlig.
 • Interesse for og erfaring med forskning
 • Kunne kommunisere på engelsk i forbindelse med stipendiat-stillingen

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å bidra til godt samarbeid i våre tverrfaglige miljøer
 • Kan arbeide selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Ønske og motivasjon til faglig utvikling og god pasientbehandling
 • Evne til å kommunisere internt og eksternt
 • Evne til fleksibilitet

Vi tilbyr

 • Et trivelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Spennende og godt fagmiljø
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Søker er velkommen til å kontakte overlege Olaf Johan Hartmann som er ansvarlig for forskningsprosjektet, eller seksjonsleder Eskil Fluge.

                                                                                            _______________________________________________________

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Carina Linchausen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +4791691788
Navn: Olaf Johan Hartmann
Tittel: Overlege bryst- og endokrinkirurgisk seksjon
Telefon: 90984491
E-post: olahar@so-hf.no
Navn: Eskil Fluge
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 97695654
E-post: eskil.fluge@so-hf.no
Arbeidssted
Kirurgisk avdeling
Kalnesveien 300
1714 Grålum