Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Kragerø Kommune søker en dyktig lege med interesse og kunnskap innen allmennmedisin og geriatri. Bli med på å utvikle våre kommunale helsetjenester!
 
Kragerø kommune har i dag Marienlyst sykehjem med 45 plasser fordelt på 3 avdelinger, samt en avdeling under planlegging. Pasientgruppen består av personer med somatiske utfordringer, demens, personer med behov for korttids- og rehabiliteringsplasser, samt kommunal øyeblikkelig hjelp senger (KAD). I tillegg er det knyttet oppfølging av beboere ved bokollektiv for personer med demens.
Legetjenesten på sykehjem er under utvikling. Det foreligger planer om ytterligere sykehjemsplasser, samt utvikling av demensomsorgen i sin helhet. Sykehjemslegen vil derfor kunne få endringer i ansvar og oppgaver.
Sykehjemslegen samarbeider med kommunens fastleger, legevaktsleger, øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og vil bli tilknyttet fagmiljøet for sykehjemsleger i Telemark.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk oppfølging av sykehjemmets pasienter, rehabiliterings- og KAD-pasienter.
 • Utviklingsoppgaver og kvalitetsforbedringsarbeid innen geriatri og spesialiserte tjenester.
 • Veiledning av øvrige faggrupper, inkludert fastlegene.
 • Deltagelse i demensteam og pårørendeskole.
 • Stedfortreder for kommuneoverlegen i beredskapssituasjoner.
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Godkjent LIS1-tjeneste (alt. vikariat med gjennomført KBU eller AT-tjeneste fra Danmark eller Sverige).
 • Erfaring innen allmennmedisin og alderspsykiatri er ønskelig.
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering, fortrinnsvis i allmennmedisin eller geriatri.
 • Må beherske norsk eller nordisk språk både skriftlig og muntlig.
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Med det mener vi at du må ha følgende personlige egenskaper:
 • God innsikt i komplekse medisinske utfordringer i kommunehelsetjenesten.
 • Faglig engasjert og tydelig i din rolle som medisinsk ansvarlig.
 • Evne til å samarbeide med og skape gode relasjoner til beboere, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • God arbeidskapasitet, målrettet, strukturert og beslutningsdyktig.
 
 
Vi tilbyr:
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å være med å forme stillingen i tråd med utvikling av tjenestene.
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter, herunder tilbud om ALIS avtale.
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø.
 • Lønn etter avtale/kvalifikasjoner.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Det er krav om å fremlegge godkjent politiattest for den som ansettes i stillingen.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Kragerø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Brynhild Braut
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: +47 41672313
Navn: Merete Kimestad
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 91678065
Navn: Stella Syvertsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: +47 99205787
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gamle Kragerøvei 30 og 32
3770 KRAGERØ