Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Regionalt palliativt team for barn og unge i Helse Sør-Øst (PALBU) søker overlege i 80 % fast stilling og 20 % engasjement, med mulighet for forlengelse. Ved eventuelle omorganiseringer kan stillingen bli 100 % fast. Det kan være mulighet for å gå bakvakter tilknyttet barnemedisinsk avdeling, Ullevål. 

Palliativ oppfølging er et tilbud til alle barn og unge som lever med livstruende eller livsbegrensende sykdom. Målet for oppfølgingen er best mulig livskvalitet for pasienten og familien, gjennom symptomlindrende behandling, helhetlig omsorg og oppfølging over tid.

Palliasjon for barn og unge skal ivaretas som en integrert del av helsetilbudet for barn og ungdom i Norge, både i spesialisthelsetjenesten og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Medarbeiderne i det palliative teamet (PALBU) kommer fra ulike deler av Barne- og ungdomsklinikken i OUS. Alle i teamet driver klinisk pasientbehandling ved siden av det regionale arbeidet, og alle har lang erfaring med alvorlig syke barn og unge.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 
Arbeidsoppgaver
 • Samarbeide med kollegaer ved Barne- og ungdomsklinikken, herunder også vedrørende felles palliative pasientforløp
 • Bidra til best mulig livskvalitet for barn og unge som lever med livsbegrensende eller livstruende tilstander, og deres familier
 • Gi råd og veiledning internt i OUS og til andre helseforetak i Helse Sør-Øst
 • Følge opp PALBU's kliniske oppgaver på tvers av klinikker, seksjoner og lokasjoner (ulike private hjem)
 • Medansvarlig for å drifte det regionale nettverket for barnepalliative team ved barne- og ungdomsklinikker i Helse Sør-Øst
Kvalifikasjoner
 • Spesialist i pediatri
 • Bred klinisk erfaring
 • Gode samarbeidsevner, herunder god kommunikasjon og høy grad av empati
 • Interessert i å jobbe med komplekse problemstillinger over tid
 • Fordel med akademisk videreutdanning (f.eks. PhD eller annet)
 • Fordel med videreutdanning i palliasjon og/eller erfaring fra palliative pasientforløp
Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du:
 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er innovativ og nytenkende
Vi tilbyr
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Siril Kleiven
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 41207252
Arbeidssted
AVDELING FOR BARNEMEDISIN, ULLEVÅL, Oslo universitetssykehus HF
Kirkeveien 166
0450 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image