Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

UNN har ledig sommervikariat for lege i spesialisering i nevrokirurgi fra snarest til 18.08.24.

Nevrokirurgisk seksjon dekker regionfunksjonen for intrakraniell kirurgi og spinalkirurgi i Helse Nord. Spinalkirurgien utgjør over halvparten av virksomheten. Seksjonen er faglig ansvarlig for Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi. Avdelingen tilbyr fullverdig spesialistutdanning i faget nevrokirurgi. 

Seksjonen inngår i Nevrokirurgi-, øre-nese-hals- og øyeavdelingen i Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR). Avdelingen har en kirurgisk sengepost med 27 senger, fordelt på nevrokirurgi, øye og ØNH. Nevrokirurgi har egne operasjonsstuer, intermediærpost og dagkirurgisk virksomhet. Avdelingen disponerer senger i felles kirurgisk intensivavdeling. Det drives egen poliklinikk. 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon 
  • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk
  • Erfaring innenfor nevrokirurgi teller positivt

Personlige egenskaper

  • Personen vi søker må bidra til god kvalitet på pasientbehandlingen.
  • Det må foreligge gode ferdigheter i samhandling og kommunikasjon, og man må være løsningsorientert og samarbeidsvillig.
  • Man bør ha høy grad av fleksibilitet og arbeidskapasitet, og ha god beslutningsevne.
  • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Spennende og varierte oppgaver i et relativt lite miljø
  • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Tone Christin Tårnes
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4747634760
Hjemmeside
Arbeidssted
Nevrokirurgisk seksjon, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø