Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Trondheim interkommunale legevakt søker etter vikar i perioden 12. august 2024 - 2. februar 2025 i 60 prosent stilling som lege, med arbeid på natt.

Legevakta er en viktig del av den akuttmedisinske kjeden, og vi samarbeider tett med AMK-sentralen, ambulansetjenesten, spesialisthelsetjenesten generelt, kommunens øvrige helseenheter og andre nødetater. Legevakta gir tjenester til alle innbyggere i Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal, totalt ca 265 000 innbyggere.

Vi tilbyr døgnåpen legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp for problemstillinger som ikke kan vente til fastlegekontorene åpner. Legevakta består av legevaktsentral, stasjonær legevakt og ambulerende legebil.

For ytterligere informasjon se gjerne vår internettside. Oppgaver til Legevakta består i å vurdere, gi råd og veilede ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp, diagnostisere og behandle akutte medisinske tilstander ved legekonsultasjoner og sykebesøk, og yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner.

Trondheim interkommunale legevakt er tverrfaglig bemannet med leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedisinere, helsesekretærer og jurist, samt merkantilt personell. Du vil jobbe sammen med spesialister og ALIS-leger på enheten.

På Legevakta møter du hele døgnet pasienter i alle aldre og med ulike behov for øyeblikkelig hjelp. Vi kan garantere at du får en spennende jobb, der du må forholde deg til et bredt utvalg av problemstillinger som omfavner både sykdom, skader og psykiske helseplager. Du får et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede og meningsfylte oppgaver, og vi kan være med på å gi deg god faglig utvikling gjennom jobben som gjøres. 

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidsoppgavene består av ordinært legevaktsarbeid
 • Pasientkontakt ved konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og sykebesøk
 • Samarbeid med andre eksterne samhandlingsaktører
 • Veileder for ALIS kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege 
 • Spesialist i allmennmedisin
 • Gjennomført obligatoriske kurs jf. akuttmedisinforskriften
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • Erfaring fra legevaktarbeid og akuttmedisin.
 • God kjennskap til organisering av kommunehelsetjeneste

Personlige egenskaper
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se din rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt
 • Du er robust og håndterer vanskelige og uforutsette situasjoner
 • Du følger de krav som stilles til deg som utøvende lege

Vi tilbyr
 • Et godt medisinskfagmiljø med faste fagmøter/internundervisning
 • Fast arbeidstid 23.00 - 08.00, både ukedager og helg.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • En spennende og variert arbeidshverdag
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Silje Nilsen
Tittel: Overlege/medisinisk fagl. rådg
Telefon: 92032794
Navn: Grethe Ramsland
Tittel: Konsulent
Telefon: 90886944
Arbeidssted
Mauritz Hansens gate 4,
7030 TRONDHEIM