Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avansert bildediagnostikk har utviklet seg til å bli helt avgjørende i alle medisinske fagområder. Som radiolog vil du samarbeide tett med kolleger, både internt i avdelingen og med henvisende leger.

Avdeling for bildediagnostikk ved Sykehuset Østfold har 33 overleger med spisskompetanse fordelt på alle deler av radiologien. Vi har et sterkt fokus på LIS-utdanning og er kjent for et godt læringsmiljø. Avdelingen er godkjent for 3,5 år  av spesialistutdanningen og har en avtale med Oslo Universitetssykehus for de siste 1,5 årene.

Alle LIS får en individuell utdanningsplan med sikte på å bli spesialist i radiologi. LIS og overleger jobber sammen i granskningssoner og det er godt tilrettelagt for samarbeid, supervisjon og veiledning. Det er avsatt tid til faglig fordypning. Avdelingen har et svært godt og inkluderende arbeidsmiljø, og ønsker å legge til rette for god balanse mellom jobb og fritid.

Akuttvirksomheten er lokalisert til Kalnes hvor det er døgnkontinuerlig drift.  Alle LIS går for tiden 11-delt primærvakt. Det er overlege i bakvakt i både intervensjonsradiologi og diagnostisk radiologi. 

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du er usikker på om du skal søke eller har andre spørsmål. Det er også mulighet for å besøke avdelingen.

Ønsket oppstart er satt til 1. september 2024, men alle som kan begynne i løpet av høsten 2024 kan være aktuelle for stillingen.

Ved intern ansettelse vil vikariater bli ledige. Vi ansetter da etter søkerliste, så alle som ønsker å bli radiolog oppfordres til å søke.
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid under supervisjon innen alle modaliteter (konvensjonell radiologi, gjennomlysning, ultralyd, CT og MR)
 • Intervensjonsradiologi (bilde-veiledede biopsier og drenasjer)
 • Rotasjon til MR, brystdiagnostikk og angio-lab.
 • 11-delet primærvakt for radiologi 
 • Deltagelse i avdelingens internundervisning

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Søkere bør ha godkjent LIS1, men kandidater som venter på LIS1-stilling kan være aktuelle for vikariater

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Evne til systematisk og selvstendig arbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Grundig opplæringsperiode med følgevakter i 8 uker
 • Et høykompetent og inkluderende fagmiljø
 • Kontinuerlig supervisjon og oppfølging
 • Systematisk opplæring med sikte på å bli spesialist i radiologi  
 • Et bredt spekter av fagområder, inkl. intervensjon, barneradiologi, nevroradiologi og nukleærmedisin
 • Det avsettes tid til deltakelse på obligatoriske kurs, og det er en velfungerende ordning for internundervisning og veiledning
 • Rekrutteringstillegg kan vurderes
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

                                                                  ________________________________________________
 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Jostein Gleditsch
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4791516436
Arbeidssted
bildediagnostikk, leger
Kalnesveien 300
1714 Grålum