Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi ser etter deg som ønsker å bli fastlege i Sarpsborg kommune. Kommunen har pr. nå 59 fastlegelister fordelt på 19 kontorer. Det er Saga legesenter, som er lokalisert midt i Sarpsborg sentrum, som nå har en ledig hjemmel omgående. Pasientlisten har listetak på 900 pasienter. Ønsket listetak kan avtales ved tilsettelse. 
Legesenteret har totalt to hjemler og er lokalisert på Storbyen kjøpesenter. Lokalene inneholder to legekontor med separat lab, skiftestue og spiserom. Det er kort vei fra E6 mot Oslo/Gøteborg og kjøpesenteret har gode parkeringsmuligheter, samt er knutepunkt for lokalbusser. 

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt
  • Lav legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske
  • Kommunen har fast ansatte nattevaktleger på legevakten og beredskap på dagtid ivaretas også av kommunalt ansatte leger
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke
  • Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin,  jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører
Vi tilbyr
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder for fastlegeordningen og kommuneoverlege
  • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset er godkjent læringsarena for læringsmål ALM-055 og ALM-085 (institusjonstjeneste) i spesialist løpet i allmennmedisin
 • Proaktiv kommune med fokus på velferdsteknologiske muligheter
 • Sarpsborg kommune har vedtatt en fastlege strategi med følgende tiltak:  
  • Rekrutteringstilskudd: 300.000 kr ved kjøp av hjemmel/150.000kr ved opprettelse av ny hjemmel.
  • Kompensasjon til kollegaer ved fraværsdekning utover 8 uker kollegial fraværsdekning
  • Kommunal sykelønn ved egen eller barns sykdom: Selvstendig næringsdrivende fastleger i kommunen for 60 % praksiskompensasjon etter allmennlegeforeningens takster i inntil 10 dager pr år ved egen sykdom eller sykdom hos barn
  • Praksiskompensasjon ved kurs: Selvstendig næringsdrivende spesialister får 60 % praksiskompensasjon etter allmennlegeforeningens takster i inntil 10 dager pr år for tellende kurs for å beholde spesialisering
  • Møtekompensasjon: Fastleger som møter i samarbeidsmøter i regi av kommunen som ikke utløser takster, gis samme avlønning som fastlegearbeid i utvalg i Helsefellesskapet
 • Stillingen forutsetter at man blir enige om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med andre leger ved legesenteret
Kontakt oss gjerne for en uformell prat.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Benedicte Braathe
Tittel: Avdelingsleder fastlegeordningen
Telefon: 482 62 830
E-post: benedicte.braathe@sarpsborg.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Navn: Terje Dyrli
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 452 55 019
E-post: terje.dyrli@sarpsborg.com
Navn: Ludmila Andersen
Tittel: Fastlegekollega
E-post: l.v.andersen@hotmail.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Saga legesenter
Roald Amundsens gate 36
1723 SARPSBORG