Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å drive med intervensjonsradiologi ved Stavanger universitetssykehus. Vi tilbyr en 100% fast stilling ved radiologisk avdeling, seksjon for intervensjon. Både LIS med minst 4 års tellende LIS 3 radiologisk erfaring i generell radiologi og radiologispesialister er velkommen til å søke. 
Som intervensjonsradiolog på Stavanger universitetssjukehus har man mulighet til å utøve et bredt utvalg av minimal invasive bildeveiledede vaskulære og non vaskulære intervensjoner. Intervensjonsseksjonen utfører ca. 3700 prosedyrer pr. år hvorav ca. 15% er vaskulære prosedyrer.

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus med nesten 8000 ansatte. Sykehuset betjener en befolkning på rundt 370 000 i 18 kommuner i Sør-Rogaland. 

Sykehuset har en karkirurgisk seksjon med tilhørende EVAR, hybride prosedyrer og rene perkutane endovaskulære prosedyrer for pasienter med perifer karsykdom. Vi har onkologisk kirurgi med tilhørende intervensjoner som ablasjoner, portveneemboliseringer, tumoremboliseringer etc.

Stavanger universitetssjukehus er regionens traumesykehus og trombektomisenter for iskjemiske hjerneslag. Intervensjonsseksjonen tilbyr enodvaskulær behandling til pasienter med massive lungeembolier og er en innovativ seksjon som ønsker å ta i bruk nye behandlingsmetoder når det er til pasientens og samfunnets beste.
Intervensjonsseksjonen vår disponerer nå to intervensjonslaber/angiografilaber som driftes av oss.

Nytt sykehus på Ullandhaug er under bygging, og Radiologisk avdeling inkludert seksjon for intervensjon skal flytte inn i helt nye  lokaler i løpet av 1-2 år. På vårt nye sykehus har intervensjonsseksjonen fått gode lokaler med to store intervensjonslaber hvorav en biplan angiolab og en planlagt multimodal lab med CT inne på INT lab. Det er også planlagt et areal for en tredje intervensjonslab i fremtiden. Karkirugisk seksjon bygger en egen hybrid operasjonsstue vegg i vegg med intervensjonslaber, og forholdene ligger tilrette for tett og godt samarbeid videre.  

I tillegg til å drifte to intervensjonslaber gjør intervensjonsradiologer CT intervensjoner, og vi bemanner en UL lab hvor de fleste UL veiledede biopsier og drenasjer foregår. Det er utbredt og godt samarbeid med andre kliniske avdelinger igjennom ukentlige kliniske beslutnings møter.

Intervensjonsradiologer går i 6-delt hjemmevaktordning, 24/7/365. Det er gjort innstramminger i forhold til indikasjon for prosedyrer på natt, dette for å skåne personalet for unødig nattarbeid. Vi jobber tverrfaglig med våre dedikerte radiografer, og det er alltid to intervensjonsradiografer på vakt.

Velkommen i intervensjonsteamet SUS til deg som har en intervensjonist i deg.

Tiltredelse 1. september eller etter avtale.

Attester, vitnemål, referanser og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  

Arbeidsoppgaver

 • Delta i klinisk radiologisk arbeid primært knyttet til intervensjonsseksjonen.
 • Delta i avdelingens vaktordning for intervensjonsradiologer.
 • Delta i opplæring av LIS
 • Delta på og holde MDT-møter innen relevant fag.
 • Delta i avdelingens og sykehusets internundervisning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i radiologi eventuelt LIS med minst 4 års tellende LIS3 radiologisk erfaring i generell radiologi.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en positiv, motivert og engasjert kollega med spesielt engasjement for faget intervensjonsradiologi
 • God klinisk forståelse av både radiologifaget og kliniske fag
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide strukturert og kvalitetsbevisst.
 • Evne til å erverve seg ny kunnskap.
 • Evne til å formidle kunnskap.
 • Interesse for eller erfaring med forskning
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen.
 • Et meningsfylt arbeid som også gir personlig utvikling.
 • Lønn og pensjonsavtale i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Gode forsikringsordninger.
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og turgruppe, se gjerne www.susbil.no. 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for en inkluderende rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Knut Olav Lende Sandve
Tittel: Seksjonsoverlege / leder intervensjon
Telefon: +47 905 90 319
E-post: knut.olav.lende.sandve@sus.no
Arbeidssted
Klinikk for medisinsk service og ABK / avdeling for radiologi, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Mer om arbeidsgiver

Ønsker du å gjøre en forskjell på et av landets største sykehus? Stavanger universitetssjukehus tren...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image