Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Sykehuset Telemark søker deg som har interesse for akuttmedisin og som ønsker en spennende jobb i vårt akuttmottak!


Akutt- og mottaksmedisin er definert som et satsingsområde for Sykehuset Telemark i forbindelse med bygging av nytt akuttsenter, og vi ønsker å utvide vårt fagmiljø av akuttleger. I denne forbindelse har vi flere ledige stillinger, og søker både spesialister innenfor akutt- og mottaksmedisin (eller tilgrensende spesialiteter) og LIS 2/3 som ønsker å starte sitt utdanningsløp innenfor AMM. Vi søker etter leger som har lyst til å bidra til å videreutvikle de akuttmedisinske tjenestene. Nøkkelord er bredde, tverrfaglighet, samhandling og pasientflyt.
Leger i akutt- og mottaksmedisin er administrativt underlagt akutt- og beredskapsklinikken og avdeling for anestesiologi. AMM har sitt arbeidssted i akuttmottaket i Skien hvor de i tett samarbeid med leger fra andre klinikker er ansvarlige for triagering, initial vurdering og mottak av et bredt spekter av pasienter. Dagens vaktlinje opererer i tidsrommet 0730-2300 på hverdager og 0800-2000 på helg. Vi har ambisjoner om å utvide åpningstiden og gå over til døgnvakt når vi får flere om bord!

Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus som tilbyr spesialistutdanning i de fleste spesialiteter. Det er planlagt bygget et nytt akuttsenter på sykehuset i Skien hvor både antall akuttmottaksrom og antall overvåkningssenger (AK24) skal utvides.
Vi kan tilby en svært spennende og allsidig jobb hvor fagutvikling og spesialistutdanning står sentralt. Legegruppen er tett knyttet opp mot avdeling for anestesiologi som er kjent for sitt attraktive fag- og arbeidsmiljø.
Sykehuset Telemark tilbyr spesialisering i Akutt- og Mottaksmedisin ved Skien sykehus.

Ønsker du å lese mer om klinikken vår finner du vår Operativ plan her

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyrå eller andre annonsører.

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering og behandling.
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot øvrige kliniske enheter.
 • Ansvar for pasienter med ikke-kirurgiske problemstillinger på observasjonspost/ AK24
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av Lis 1 leger i utdanning.
  Deltagelse i tverrfaglige team.
 • Rådgivning og veiledning av primærhelsetjenesten i akutte problemstillinger. Deltagelse i vaktarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gjennomgått Lis1 eller tilsvarende
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.
 • Søker må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse.
 • Erfaring innen AMM eller Indremedisin vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig.
 • Meget gode kommunikasjonsevner med pasienter, pårørende og andre ansatte.
 • God evne til å gi og motta tilbakemeldinger.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Trives godt med å jobbe tverrfaglig i team.
 • Har evne til å jobbe med høyt tempo og er vant til å prioritere arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

 

 • Komplett utdanning i AMM.
 • Personlig utvikling, mulighet for å være med på å skape noe nytt.
 • En perfekt arbeidsplass for deg som trives i et hektisk miljø med bredt spekter av oppgaver i et høyt godt faglig, og ikke minst kollegialt miljø.
 • Gode pensjons-, og låne-, forsikringsvilkår, se KLP.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Tron Simen Doksrød
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +4741554619
Navn: Beate Stabell
Tittel: Konsulent
Telefon: 35003973
E-post: bealar@sthf.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinske leger akuttmottak, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien