Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

En av våre dyktige fastleger slutter, og vi har derfor en ledig fastlegehjemmel.   
Hjemmelen er ledig fra juli 2024. Fastlegehjemmelen har et listetak på 1200 pasienter. Praksisen drives som et aksjeselskap i et 2-legesenter. Kollega på kontoret har mange års erfaring som fastlege, og har vært spesialist i allmennmedisin siden 2005.  
 
Legesenteret ligger i Halden sentrum. Det er per i dag bemannet med to legesekretærer i 1,7 årsverk. Lokalene består av romslig venterom, 2 legekontorer, kirurgirom samt eget stort laboratorium. Ved legesenteret utføres spirometri, 24 timers BT-måling og EKG. Legesenteret benytter Pridok journalsystem, som er nettbasert og har betalingssystem integrert i journalsystemet.  
 
Det er ingen kommunale oppgaver tilknyttet hjemmelen per i dag. Dette kan avtales ved behov. Hjemmelen inngår for øvrig i kommunens ordninger for dagberedskap og legevakt. Legevakten flyttet høsten 2022 inn i nye flotte lokaler ved Halden helsehus. Legevakten har stort fokus på fag og kvalitet, og er under utvikling med blant annet legevaktsbil.  
  
Vi søker kollega med gode kliniske ferdigheter, faglig engasjement og interesse for allmennmedisin 
  • Krav om norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1 
  • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt/ønske om spesialisering i allmennmedisin. 
  • Må ha gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
  • Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis 
 
  Vi kan tilby  
  • Rekrutteringstilskudd på kr. 350.000 ved tildeling av hjemmel.  
  • Kommunen er registrert utdanningsinstitusjon, og vil tilrettelegge for leger i spesialisering i allmennmedisin. For leger i spesialisering kan vi tilby ALIS-tilskudd årlig i inntil 5 år, som utgiftsdekning for kostnader knyttet til det å være i spesialisering, for eksempel deltakelse på kurs eller å ha kortere pasientliste under spesialisering.  
  • Næringsdrivende fastleger som er spesialister, gis 60 % praksiskompensasjon etter allmennlege-foreningens takster i inntil 10 dager per år for tellende kurs som er nødvendige for å beholde spesialiseringen i allmennmedisin.   
  • Velfungerende Allmennlegeutvalg og Lokalt samarbeidsutvalg  
  • Kommunal kursrekke med tellende valgfrie poeng for spesialisering og etterutdanning i allmennmedisin.  
  • Politisk godkjent plan for legetjenester for perioden 2023-2027 
  
Tilsettingsvilkår: 

Ved tildeling vil det bli krevd tilfredsstillende politiattest. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med kommunen. For øvrig skjer tildelingen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 
 
Vi gjennomfører intervjuer fortløpende. 
Oppstart etter nærmere avtale.  
 
Halden kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer.  
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Halden kommune
Kontaktperson
Navn: Madelene Berger
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 98810742
E-post: madelene.berger@halden.kommune.no
Arbeidssted
Postboks 150
1751 HALDEN