Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Tjøme legesenter er et velutstyrt og godt organisert legekontor bestående av 5 leger, hvor to er spesialister i allmennmedisin og to er under spesialisering, samt 4 godt kvalifiserte og stabile helsesekretærer. 

Færder kommune har innløst den ledige hjemmel ved legekontoret, og står for driften av kontoret gjennom en 8:2 avtale med legene. Den enkelte lege driver privat praksis.

Legekontoret bruker PasientSky og Convene betalingsterminal. 

Legekontoret holder til i nye, flotte lokaler sentralt på Tjøme, samlokalisert i bygg med fysioterapeuter og hjemmesykepleie.

Legekontoret er velutstyrt med bl.a. laboratorium, kirurgi/akuttrom, EKG, spirometri, 24 timers blodtrykksmåler, i tillegg til GE u-lyd, tympanometri, iCare og ano-og rektoskopi.

Stillingsbeskrivelse:
Den ledige hjemmelen har 600 - 700 pasienter på listen.
Listen medfører deltagelse på Tønsberg og omegn interkommunale legevakt med lav vaktbelastning.
For tiden er det ingen tilpliktede kommunale oppgaver.
For søkere i spesialisering vil det søkes om årlig ALIS tilskudd. Kommunen tilbyr god veiledning og supervisjon av erfarne fastleger, samt at kommuneoverlegen følger opp leger i spesialisering. Det er godt samarbeid mellom fastlegene og kommunen, og mellom de ulike fastlegekontorene. 
Færder kommune vedtok i 2022 Plan for legetjenester med tilhørende handlingsplan, tiltakene er innarbeidet i budsjett. Et av tiltakene er kompensasjon ved fravær pga syke barn inntil 10 dager i året.
 
Vi søker:
Spesialist i allmennmedisin eller lege under spesialisering i allmennmedisin.

Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT-kunnskaper
Personlige egenskaper:
 • Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Positiv til utvikling og endring
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Godt humør og stå på-vilje
Personlig egnethet blir vektlagt
 
Vi tilbyr:
 • Selvstendig arbeid med faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø med god flyt
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
 • Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten
 • Veiledning av erfaren spesialist i allmennmedisin
Tilsettingsvilkår:
 • Den som tildeles hjemmelen må framlegge politiattest av ny dato før tiltredelse.
 • Tildeling av fastlegehjemmel og betingelser for overtakelse gjennomføres i tråd med sentrale avtaler.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Færder kommune
Kontaktperson
Navn: Elin Jakobsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 916 20 590
E-post: elin.jakobsen@faerder.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tjøme legesenter
Rødsgata 36,
3145 TJØME