Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Vi har ledig  2 x 100% fast stiling for lege i spesialisering.

Tiltredelse etter
avtale. 

Spesialitet: radiologi. 

Vi søker deg med stort engasjement og interesse for å utdannes innen radiologi. LIS gruppen har et godt samhold både på jobb og privat, og vi ønsker deg velkommen inn i gruppen. Vi tilstreber en god balanse mellom jobb og fritid.

Vi har 10 leger i spesialisering, hvorav 1 LIS-stilling er tilknyttet
Nukleærmedisinsk enhet. Vi jobber subspesialisert og har et dekkende 9
delt forvakt sjikt med 24/7 beredskap av leger i spesialisering. 

Radiologisk avdeling Kristiansand er en sentral avdeling i Sørlandet sykehus og avdelingen er i stor utvikling.

Radiologisk avdeling har to Definition Flash (dual Source) CT maskiner, to MR
maskiner - en 1,5T Sola og en 3T Skyra. Radiologisk avdeling utfører
ultralydundersøkelser, inkl. UL med kontrast. I tillegg har vi
konvensjonelle røntgen, og gjennomlysningslaboratorier. Avdelingen er
heldigitalisert med Sectra PACS, DIPS RIS og talegjenkjenning fra Max Manus. Vi
har eget karsenter med angio/intervensjonsutstyr og utfører også mange
ikke-vaskulære intervensjoner, Brystdiagnostisk Senter på Agder med tomosyntese
og vakumbiopsi, samt Nukleærmedisinsk enhet med bla. Spect-CT, gammakamera
og CT-undersøkelser med mobil PET/CT-buss.

Sykehuset dekker nærmest alle spesialiteter og har bl.a. et stort onkologisk
senter med stråleenhet, karkirurgisk senter, en aktiv nevrologisk avdeling, samt gastroenterologisk og urologisk seksjon. Som LIS roterer man mellom
de forskjellige seksjonene.           

Vi har høye mål for vår drift og de tjenester vi tilbyr våre pasienter. 

SSHF har avtale med OUS om gruppe 1 tjeneste.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på
arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere
kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. Rekrutteringstillegg kan vurderes. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold
og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett
kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme
gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

 • LIS deltar aktivt i daglige oppgaver som ultralyd, bildegranskning innen CT, MR og røntgen, gjennomlysning, intervensjon og radiologiske demonstrasjoner for klinikere.
 • LIS går i døgnkontinuerlig tilstedevaktordning. Opplæringsperioden før oppstart i vakt er ca. 3 mnd.

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege 
 • Det er krav om gjennomført LIS 1/turnustjeneste til stillingene
 • Gode norsk eller skandinaviske kunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Vennligst oppgi minst to referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker positive og engasjerte personer med stort faglig fokus
 • Du må ha gode samarbeidsevner, samt vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vi har behov for deg som liker å gå vakter, takler stor arbeidsmengde og som er fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte radiologiske arbeidsoppgaver i et ambisiøst fagmiljø
 • Et godt tverrfaglig samarbeid med de kliniske miljøer
 • Hyggelige kollegaer og fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel
 • Mulighet til å være behjelpelig med barnehageplass
 • Mulighet for bolig i en kort overgangsperiode
 • Rekrutteringsstillegg vurderes. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Heidi Kollstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 38 03 84 67
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Radiologisk leger SSK, Sørlandet sykehus HF
Egsveien 100
4615 Kristiansand
Mer om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF er Agders største kompetansebedrift. Med over 7000 ansatte og et bredt spekter ...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image