Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Nydalen DPS er et distriktspsykiatrisk senter i Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med til sammen ca. 130.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmenpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggata 4G og Seksjon Psykiatrisk legevakt i storbylegevakten på Aker.

Seksjon døgnbehandling er lokalisert i hyggelige lokaler i Lovisenberggata 4G. Seksjonen består av tre enheter med til sammen 30 senger og et fagteam. Bemanningen i seksjonen er tverrfaglig og består av overleger, psykologspesialister, LIS, psykologer, sykepleiere og vernepleiere med spesialutdanning i psykisk helsearbeid, personell med høyskoleutdanning, hjelpepleiere og miljøterapeuter. Vi tilbyr miljøterapi, utredning og behandling individuelt og i gruppe, til pasienter med sammensatte psykiske lidelser; psykoselidelser, affektive lidelser, personlighetsforstyrrelser, traumelidelser og spiseforstyrrelser. Seksjonen har en integrativ tilnærming og bruker teori og metoder fra kognitive og dynamiske tradisjoner. 

Seksjon døgnbehandling har fra 1. oktober 2024 ledig stilling som enhetsleder for fagteamet.

Fagteamet blir fra høsten 2024 organisert som egen enhet med en nyopprettet stilling som enhetsleder. Enheten har totalt 9,2 stillinger: Enhetsleder,  3 overleger, 2-3 psykologspesialister, psykologer, LIS og musikkterapeut i 20 % stilling. Alle stillingene er besatt. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en kombinert stilling hvor 50 % er knyttet til klinisk arbeid og 50 % er knyttet til administrasjon og ledelse.

Enhetsleder har sammen med seksjonsleder det samlede administrative, organisatoriske og faglige ansvaret i enheten og er ansvarlig for drift, budsjett, personalledelse og rekruttering.
Enhetsleder skal legge til rette for hensiktsmessig organisering og fagutvikling og skape et miljø som gir mulighet for faglig og personlig utvikling hos medarbeiderne.
Enhetsleder har et overordnet ansvar for samhandling med øvrige enheter i avdelingen, med fastleger/ primærhelsetjenesten og med andre seksjoner/enheter internt i Klinikk psykisk helse og avhengighet.
Vi søker en leder som kan lede enheten i tråd med klinikkens og avdelingens visjon og overordnede strategi- og handlingsplaner og som kan være en pådriver i endringsprosesser.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helse/sosialfaglig utdanning og relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten 
 • Søker bør være spesialist i psykiatri eller spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Det er ønskelig med ledererfaring og/eller formell lederkompetanse
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med forbedringsarbeid og endringsprosesser 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søker må beherske et skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • har stor arbeidskapasitet, er løsningsorientert og trives i en hektisk hverdag
 • har evne til å arbeide strukturert og systematisk
 • har gode samarbeidsevner og kan samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Muligheter til å delta i forskning
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Enhetsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Erlend Hangaard
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: +4791327689
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet,  Oslo universitetssykehus HF
Lovisenberggata 4g
0455 Oslo
Mer om arbeidsgiver

Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens. Våre verdier: Kvalitet, trygghet og respekt

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image